Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Köyliö - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 240
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 814
Äänestysprosentti 37,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 844
Äänestysprosentti 2009 37,1% Hylätyt äänet 4
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 45,9 374 -0,6 -19 +9,9 -188
PS 14,4 117 +4,9 +37 -9,9 -262
KOK 13,4 109 -1,1 -13 +4,2 -34
SDP 13,3 108 -5,5 -50 -8,1 -226
VAS 4,2 34 +2,2 +17 -1,1 -48
KD 3,9 32 +1,7 +13 +2,6 +11
VIHR 2,8 23 -1,9 -17 +0,9 -6
RKP 0,6 5 +0,5 +4 +0,6 +5
ITSP 0,6 5 +0,3 +2 +0,4 +2
M11 0,6 5 +0,6 +5 +0,4 +2
KÖY 0,1 1 -0,2 -2 +0,1 +1
PIR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0 -0,2 -2 -0,1 -2
E252 0,0 0 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Köyliö - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 240
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 814
Äänestysprosentti 37,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 844
Äänestysprosentti 2009 37,1% Hylätyt äänet 4
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,8 48,8 45,9 120 254 374 -0,6 -19 +9,9 -188
PS 17,7 12,5 14,4 52 65 117 +4,9 +37 -9,9 -262
KOK 12,9 13,7 13,4 38 71 109 -1,1 -13 +4,2 -34
SDP 17,3 11,0 13,3 51 57 108 -5,5 -50 -8,1 -226
VAS 3,7 4,4 4,2 11 23 34 +2,2 +17 -1,1 -48
KD 4,1 3,8 3,9 12 20 32 +1,7 +13 +2,6 +11
VIHR 1,7 3,5 2,8 5 18 23 -1,9 -17 +0,9 -6
RKP 0,7 0,6 0,6 2 3 5 +0,5 +4 +0,6 +5
ITSP 0,3 0,8 0,6 1 4 5 +0,3 +2 +0,4 +2
M11 0,7 0,6 0,6 2 3 5 +0,6 +5 +0,4 +2
KÖY 0,0 0,2 0,1 0 1 1 -0,2 -2 +0,1 +1
PIR 0,0 0,2 0,1 0 1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -2 -0,1 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä