Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Kruunupyy - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 675
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 808
Äänestysprosentti 54,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 657
Äänestysprosentti 2009 51,8% Hylätyt äänet 11
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 78,3 2 200 -1,8 +70 +3,7 -897
KD 6,1 172 +2,2 +68 +0,5 -61
KESK 5,0 141 -2,2 -50 +0,3 -55
KOK 3,5 99 +2,0 +58 +2,3 +48
PS 2,5 70 +1,0 +30 -2,0 -115
SDP 1,9 52 -1,3 -32 -5,8 -268
VAS 1,0 27 +0,2 +8 +0,5 +7
VIHR 0,7 21 -0,5 -11 +0,1 -5
PIR 0,4 12 +0,4 +12 +0,3 +6
ITSP 0,3 8 +0,1 +4 +0,2 +3
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 +2
SKP 0,1 2 -0,1 -3 0,0 -1
M11 0,0 1 0,0 +1 0,0 +1
KÖY 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Kruunupyy - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 675
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 808
Äänestysprosentti 54,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 657
Äänestysprosentti 2009 51,8% Hylätyt äänet 11
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 78,3 78,4 78,3 404 1 796 2 200 -1,8 +70 +3,7 -897
KD 6,6 6,0 6,1 34 138 172 +2,2 +68 +0,5 -61
KESK 4,1 5,2 5,0 21 120 141 -2,2 -50 +0,3 -55
KOK 3,7 3,5 3,5 19 80 99 +2,0 +58 +2,3 +48
PS 2,3 2,5 2,5 12 58 70 +1,0 +30 -2,0 -115
SDP 1,6 1,9 1,9 8 44 52 -1,3 -32 -5,8 -268
VAS 1,2 0,9 1,0 6 21 27 +0,2 +8 +0,5 +7
VIHR 1,4 0,6 0,7 7 14 21 -0,5 -11 +0,1 -5
PIR 0,2 0,5 0,4 1 11 12 +0,4 +12 +0,3 +6
ITSP 0,4 0,3 0,3 2 6 8 +0,1 +4 +0,2 +3
SVR 0,2 0,1 0,1 1 2 3 +0,1 +3 +0,1 +2
SKP 0,2 0,0 0,1 1 1 2 -0,1 -3 0,0 -1
M11 0,0 0,0 0,0 0 1 1 0,0 +1 0,0 +1
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä