Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Kuhmo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 887
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 495
Äänestysprosentti 32,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 354
Äänestysprosentti 2009 29,3% Hylätyt äänet 7
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,7 792 -7,9 -141 +0,3 -749
VAS 30,8 769 +23,4 +594 +16,5 +66
PS 14,5 363 -0,7 +5 -9,5 -817
KOK 8,0 199 -0,8 -7 +2,1 -93
KD 5,7 141 -0,2 +4 +1,7 -53
SDP 4,9 122 -12,3 -282 -12,3 -724
VIHR 2,7 68 -2,0 -44 +0,8 -27
M11 0,4 11 +0,4 +11 +0,3 +4
SKP 0,4 9 +0,1 +3 +0,3 +5
RKP 0,3 8 +0,1 +2 +0,3 +8
KÖY 0,2 5 -0,2 -4 +0,1 +1
ITSP 0,1 3 +0,1 +2 0,0 -1
PIR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 +1
SVR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Kuhmo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 887
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 495
Äänestysprosentti 32,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 354
Äänestysprosentti 2009 29,3% Hylätyt äänet 7
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,0 35,2 31,7 399 393 792 -7,9 -141 +0,3 -749
VAS 31,5 30,0 30,8 434 335 769 +23,4 +594 +16,5 +66
PS 13,8 15,5 14,5 190 173 363 -0,7 +5 -9,5 -817
KOK 9,1 6,6 8,0 125 74 199 -0,8 -7 +2,1 -93
KD 6,5 4,6 5,7 90 51 141 -0,2 +4 +1,7 -53
SDP 5,4 4,2 4,9 75 47 122 -12,3 -282 -12,3 -724
VIHR 2,8 2,6 2,7 39 29 68 -2,0 -44 +0,8 -27
M11 0,7 0,2 0,4 9 2 11 +0,4 +11 +0,3 +4
SKP 0,4 0,4 0,4 5 4 9 +0,1 +3 +0,3 +5
RKP 0,1 0,5 0,3 2 6 8 +0,1 +2 +0,3 +8
KÖY 0,2 0,2 0,2 3 2 5 -0,2 -4 +0,1 +1
ITSP 0,2 0,0 0,1 3 0 3 +0,1 +2 0,0 -1
PIR 0,2 0,0 0,1 3 0 3 +0,1 +3 +0,1 +1
SVR 0,1 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä