Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Kuopio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 87 832
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 31 151
Äänestysprosentti 36,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 29 039
Äänestysprosentti 2009 35,7% Hylätyt äänet 136
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 25,8 8 025 +1,4 +944 +7,7 -1 400
KOK 20,7 6 461 +0,2 +491 -0,9 -4 786
PS 13,8 4 304 +4,4 +1 566 -5,8 -5 932
SDP 11,3 3 519 -6,5 -1 653 -7,8 -6 433
VIHR 10,0 3 122 -3,0 -669 +0,7 -1 747
VAS 8,6 2 684 +2,4 +890 +0,9 -1 335
KD 7,4 2 303 +0,3 +245 +4,0 +538
PIR 0,6 202 +0,6 +202 +0,6 +202
RKP 0,6 195 +0,4 +126 +0,6 +195
SKP 0,4 124 0,0 +16 +0,1 -42
ITSP 0,3 88 +0,2 +60 +0,3 +64
M11 0,2 69 +0,2 +69 -0,3 -188
KÖY 0,1 36 -0,1 -35 0,0 -8
SVR 0,0 13 0,0 +13 -0,1 -53
E252 0,0 6 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Kuopio - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 87 832
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 31 151
Äänestysprosentti 36,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 29 039
Äänestysprosentti 2009 35,7% Hylätyt äänet 136
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 27,6 24,2 25,8 3 900 4 125 8 025 +1,4 +944 +7,7 -1 400
KOK 20,4 21,0 20,7 2 881 3 580 6 461 +0,2 +491 -0,9 -4 786
PS 13,5 14,0 13,8 1 914 2 390 4 304 +4,4 +1 566 -5,8 -5 932
SDP 12,1 10,6 11,3 1 714 1 805 3 519 -6,5 -1 653 -7,8 -6 433
VIHR 7,9 11,8 10,0 1 118 2 004 3 122 -3,0 -669 +0,7 -1 747
VAS 8,1 9,0 8,6 1 144 1 540 2 684 +2,4 +890 +0,9 -1 335
KD 8,3 6,7 7,4 1 167 1 136 2 303 +0,3 +245 +4,0 +538
PIR 0,5 0,8 0,6 64 138 202 +0,6 +202 +0,6 +202
RKP 0,6 0,6 0,6 91 104 195 +0,4 +126 +0,6 +195
SKP 0,4 0,4 0,4 51 73 124 0,0 +16 +0,1 -42
ITSP 0,2 0,3 0,3 29 59 88 +0,2 +60 +0,3 +64
M11 0,2 0,2 0,2 32 37 69 +0,2 +69 -0,3 -188
KÖY 0,1 0,1 0,1 16 20 36 -0,1 -35 0,0 -8
SVR 0,0 0,0 0,0 7 6 13 0,0 +13 -0,1 -53
E252 0,0 0,0 0,0 4 2 6 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä