Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Kurikka - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 930
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 105
Äänestysprosentti 36,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 810
Äänestysprosentti 2009 41,3% Hylätyt äänet 26
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 44,0 1 805 -1,2 -367 +11,6 -835
KOK 17,3 710 +3,1 +25 +1,3 -594
PS 15,3 627 -5,6 -375 -15,2 -1 855
SDP 10,5 429 +0,9 -29 -0,8 -494
VAS 5,2 215 +1,6 +38 +1,0 -131
KD 4,5 183 +1,2 +27 +1,2 -88
VIHR 1,8 72 -0,4 -31 +0,7 -19
ITSP 0,4 17 +0,3 +11 +0,2 +2
RKP 0,4 16 +0,2 +7 +0,1 -7
M11 0,3 14 +0,3 +14 +0,2 +9
PIR 0,2 8 +0,2 +8 0,0 -9
SKP 0,1 5 -0,2 -10 0,0 -1
KÖY 0,0 2 -0,1 -5 0,0 +2
SVR 0,0 1 0,0 +1 -0,1 -7
E252 0,0 1 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Kurikka - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 930
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 105
Äänestysprosentti 36,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 810
Äänestysprosentti 2009 41,3% Hylätyt äänet 26
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,3 44,8 44,0 931 874 1 805 -1,2 -367 +11,6 -835
KOK 17,7 16,8 17,3 381 329 710 +3,1 +25 +1,3 -594
PS 14,4 16,3 15,3 309 318 627 -5,6 -375 -15,2 -1 855
SDP 11,7 9,1 10,5 251 178 429 +0,9 -29 -0,8 -494
VAS 4,8 5,7 5,2 103 112 215 +1,6 +38 +1,0 -131
KD 4,6 4,3 4,5 99 84 183 +1,2 +27 +1,2 -88
VIHR 2,0 1,4 1,8 44 28 72 -0,4 -31 +0,7 -19
ITSP 0,4 0,4 0,4 9 8 17 +0,3 +11 +0,2 +2
RKP 0,3 0,5 0,4 7 9 16 +0,2 +7 +0,1 -7
M11 0,4 0,3 0,3 8 6 14 +0,3 +14 +0,2 +9
PIR 0,2 0,2 0,2 5 3 8 +0,2 +8 0,0 -9
SKP 0,1 0,1 0,1 3 2 5 -0,2 -10 0,0 -1
KÖY 0,0 0,1 0,0 1 1 2 -0,1 -5 0,0 +2
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 -0,1 -7
E252 0,0 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä