Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Kustavi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 783
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 351
Äänestysprosentti 46,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 299
Äänestysprosentti 2009 39,6% Hylätyt äänet 3
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 37,0 130 -2,8 +11 +4,4 -53
KESK 22,2 78 -1,9 +6 +0,5 -44
PS 11,4 40 +4,4 +19 -5,9 -57
SDP 10,8 38 -1,9 0 -4,3 -47
VAS 6,0 21 +2,3 +10 +3,0 +4
VIHR 4,8 17 -1,8 -3 -0,9 -15
KD 4,6 16 +2,2 +9 +3,2 +8
RKP 1,4 5 -0,2 0 -1,3 -10
PIR 0,6 2 +0,6 +2 +0,2 0
SKP 0,6 2 -0,4 -1 +0,6 +2
ITSP 0,3 1 0,0 0 +0,3 +1
KÖY 0,3 1 +0,3 +1 +0,3 +1
M11 0,0 0 0,0 0 -0,2 -1
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Kustavi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 783
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 351
Äänestysprosentti 46,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 299
Äänestysprosentti 2009 39,6% Hylätyt äänet 3
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 41,4 33,0 37,0 70 60 130 -2,8 +11 +4,4 -53
KESK 23,1 21,4 22,2 39 39 78 -1,9 +6 +0,5 -44
PS 8,3 14,3 11,4 14 26 40 +4,4 +19 -5,9 -57
SDP 10,7 11,0 10,8 18 20 38 -1,9 0 -4,3 -47
VAS 4,1 7,7 6,0 7 14 21 +2,3 +10 +3,0 +4
VIHR 3,6 6,0 4,8 6 11 17 -1,8 -3 -0,9 -15
KD 6,5 2,7 4,6 11 5 16 +2,2 +9 +3,2 +8
RKP 1,8 1,1 1,4 3 2 5 -0,2 0 -1,3 -10
PIR 0,0 1,1 0,6 0 2 2 +0,6 +2 +0,2 0
SKP 0,6 0,5 0,6 1 1 2 -0,4 -1 +0,6 +2
ITSP 0,0 0,5 0,3 0 1 1 0,0 0 +0,3 +1
KÖY 0,0 0,5 0,3 0 1 1 +0,3 +1 +0,3 +1
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,2 -1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä