Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Kuusamo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 909
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 681
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 408
Äänestysprosentti 2009 33,9% Hylätyt äänet 29
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 58,9 2 758 -0,8 +125 +2,0 -2 088
KOK 11,5 538 -1,1 -15 +2,6 -218
PS 8,8 414 +1,2 +78 -7,4 -970
VAS 7,9 369 +5,2 +250 +3,4 -14
SDP 6,0 281 -4,3 -173 -3,7 -543
VIHR 3,4 160 -0,9 -32 +1,3 -22
KD 1,8 83 +0,5 +27 +0,7 -7
PIR 0,5 22 +0,5 +22 +0,3 +3
RKP 0,4 19 +0,2 +12 +0,3 +12
SKP 0,2 11 0,0 +1 +0,1 +6
KÖY 0,2 9 0,0 0 +0,1 +4
ITSP 0,1 7 0,0 +1 0,0 +1
M11 0,1 6 +0,1 +6 0,0 -3
SVR 0,1 4 +0,1 +4 +0,1 +3
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Kuusamo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 909
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 681
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 408
Äänestysprosentti 2009 33,9% Hylätyt äänet 29
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 60,9 56,9 58,9 1 457 1 301 2 758 -0,8 +125 +2,0 -2 088
KOK 10,8 12,2 11,5 258 280 538 -1,1 -15 +2,6 -218
PS 8,4 9,3 8,8 201 213 414 +1,2 +78 -7,4 -970
VAS 7,7 8,1 7,9 184 185 369 +5,2 +250 +3,4 -14
SDP 5,7 6,3 6,0 137 144 281 -4,3 -173 -3,7 -543
VIHR 3,0 3,9 3,4 71 89 160 -0,9 -32 +1,3 -22
KD 2,0 1,6 1,8 47 36 83 +0,5 +27 +0,7 -7
PIR 0,4 0,6 0,5 9 13 22 +0,5 +22 +0,3 +3
RKP 0,4 0,4 0,4 9 10 19 +0,2 +12 +0,3 +12
SKP 0,3 0,2 0,2 7 4 11 0,0 +1 +0,1 +6
KÖY 0,2 0,2 0,2 5 4 9 0,0 0 +0,1 +4
ITSP 0,1 0,2 0,1 3 4 7 0,0 +1 0,0 +1
M11 0,2 0,1 0,1 4 2 6 +0,1 +6 0,0 -3
SVR 0,0 0,1 0,1 1 3 4 +0,1 +4 +0,1 +3
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä