Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Kyyjärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 287
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 396
Äänestysprosentti 34,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 414
Äänestysprosentti 2009 33,1% Hylätyt äänet 1
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 61,6 244 +1,0 -7 +11,8 -175
PS 10,6 42 +4,1 +15 -4,0 -81
KOK 9,1 36 +0,9 +2 -3,0 -66
KD 6,8 27 -0,9 -5 -0,7 -36
SDP 6,1 24 -4,8 -21 -5,7 -75
VAS 2,5 10 +0,8 +3 -0,2 -13
VIHR 1,5 6 -0,2 -1 +0,9 +1
KÖY 0,5 2 +0,3 +1 +0,5 +2
M11 0,5 2 +0,5 +2 +0,5 +2
RKP 0,3 1 -0,2 -1 +0,3 +1
PIR 0,3 1 +0,3 +1 -0,1 -2
E252 0,3 1 - - - -
ITSP 0,0 0 -0,5 -2 -0,4 -3
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Keski-Suomen vaalipiiri - Kyyjärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 287
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 396
Äänestysprosentti 34,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 414
Äänestysprosentti 2009 33,1% Hylätyt äänet 1
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 61,9 61,3 61,6 133 111 244 +1,0 -7 +11,8 -175
PS 10,2 11,0 10,6 22 20 42 +4,1 +15 -4,0 -81
KOK 8,8 9,4 9,1 19 17 36 +0,9 +2 -3,0 -66
KD 5,6 8,3 6,8 12 15 27 -0,9 -5 -0,7 -36
SDP 6,5 5,5 6,1 14 10 24 -4,8 -21 -5,7 -75
VAS 3,7 1,1 2,5 8 2 10 +0,8 +3 -0,2 -13
VIHR 1,9 1,1 1,5 4 2 6 -0,2 -1 +0,9 +1
KÖY 0,5 0,6 0,5 1 1 2 +0,3 +1 +0,5 +2
M11 0,0 1,1 0,5 0 2 2 +0,5 +2 +0,5 +2
RKP 0,5 0,0 0,3 1 0 1 -0,2 -1 +0,3 +1
PIR 0,5 0,0 0,3 1 0 1 +0,3 +1 -0,1 -2
E252 0,0 0,6 0,3 0 1 1 - - - -
ITSP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,5 -2 -0,4 -3
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä