Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Lahti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 86 623
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 30 773
Äänestysprosentti 37,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 29 767
Äänestysprosentti 2009 37,4% Hylätyt äänet 211
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 29,0 8 909 -3,8 -829 +3,5 -4 894
SDP 17,0 5 238 -6,8 -1 860 -6,7 -7 560
PS 15,9 4 895 +5,2 +1 702 -5,4 -6 593
KESK 11,5 3 543 +2,6 +884 +5,3 +176
KD 8,1 2 481 +2,5 +818 -0,2 -2 004
VAS 8,0 2 452 +2,8 +923 +0,5 -1 627
VIHR 7,6 2 329 -2,5 -671 +1,9 -772
RKP 0,7 230 +0,4 +135 +0,7 +230
PIR 0,6 188 +0,6 +188 0,0 -145
SKP 0,5 155 -0,1 -26 +0,1 -63
M11 0,4 123 +0,4 +123 +0,2 +9
ITSP 0,3 106 +0,1 +45 +0,3 +82
KÖY 0,2 70 -0,1 -15 +0,2 +70
SVR 0,1 46 +0,1 +46 +0,1 +35
E252 0,0 8 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Lahti - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 86 623
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 30 773
Äänestysprosentti 37,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 29 767
Äänestysprosentti 2009 37,4% Hylätyt äänet 211
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 29,9 28,1 29,0 4 484 4 425 8 909 -3,8 -829 +3,5 -4 894
SDP 17,4 16,7 17,0 2 615 2 623 5 238 -6,8 -1 860 -6,7 -7 560
PS 16,0 15,9 15,9 2 398 2 497 4 895 +5,2 +1 702 -5,4 -6 593
KESK 12,3 10,8 11,5 1 842 1 701 3 543 +2,6 +884 +5,3 +176
KD 8,2 8,0 8,1 1 227 1 254 2 481 +2,5 +818 -0,2 -2 004
VAS 7,2 8,7 8,0 1 088 1 364 2 452 +2,8 +923 +0,5 -1 627
VIHR 6,4 8,7 7,6 958 1 371 2 329 -2,5 -671 +1,9 -772
RKP 0,7 0,8 0,7 104 126 230 +0,4 +135 +0,7 +230
PIR 0,4 0,8 0,6 59 129 188 +0,6 +188 0,0 -145
SKP 0,7 0,3 0,5 103 52 155 -0,1 -26 +0,1 -63
M11 0,3 0,5 0,4 46 77 123 +0,4 +123 +0,2 +9
ITSP 0,2 0,5 0,3 29 77 106 +0,1 +45 +0,3 +82
KÖY 0,2 0,2 0,2 33 37 70 -0,1 -15 +0,2 +70
SVR 0,2 0,1 0,1 33 13 46 +0,1 +46 +0,1 +35
E252 0,0 0,0 0,0 2 6 8 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä