Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Laihia - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 304
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 461
Äänestysprosentti 40,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 328
Äänestysprosentti 2009 38,8% Hylätyt äänet 10
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,5 922 -3,6 -34 +8,4 -382
KOK 19,0 467 -1,9 -19 +0,7 -353
PS 18,7 461 +6,9 +186 -8,2 -746
SDP 11,1 274 -2,5 -43 -2,7 -346
KD 5,1 126 +1,9 +50 +1,6 -32
VAS 3,9 97 -0,5 -7 -2,1 -171
VIHR 2,7 66 +0,1 +5 +1,7 +22
RKP 0,6 14 +0,3 +7 -0,2 -21
ITSP 0,4 9 0,0 0 +0,2 0
M11 0,4 9 +0,4 +9 +0,3 +6
SKP 0,3 7 0,0 0 +0,2 +4
PIR 0,2 5 +0,2 +5 +0,1 0
KÖY 0,1 3 -0,1 -3 +0,1 +3
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 +1
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Laihia - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 304
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 461
Äänestysprosentti 40,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 328
Äänestysprosentti 2009 38,8% Hylätyt äänet 10
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,1 33,9 37,5 414 508 922 -3,6 -34 +8,4 -382
KOK 18,0 19,6 19,0 173 294 467 -1,9 -19 +0,7 -353
PS 14,8 21,3 18,7 142 319 461 +6,9 +186 -8,2 -746
SDP 11,3 11,0 11,1 109 165 274 -2,5 -43 -2,7 -346
KD 5,3 5,0 5,1 51 75 126 +1,9 +50 +1,6 -32
VAS 4,2 3,8 3,9 40 57 97 -0,5 -7 -2,1 -171
VIHR 1,9 3,2 2,7 18 48 66 +0,1 +5 +1,7 +22
RKP 0,2 0,8 0,6 2 12 14 +0,3 +7 -0,2 -21
ITSP 0,2 0,5 0,4 2 7 9 0,0 0 +0,2 0
M11 0,3 0,4 0,4 3 6 9 +0,4 +9 +0,3 +6
SKP 0,5 0,1 0,3 5 2 7 0,0 0 +0,2 +4
PIR 0,2 0,2 0,2 2 3 5 +0,2 +5 +0,1 0
KÖY 0,0 0,2 0,1 0 3 3 -0,1 -3 +0,1 +3
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 0,0 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä