Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Laitila - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 748
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 995
Äänestysprosentti 30,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 067
Äänestysprosentti 2009 31,2% Hylätyt äänet 12
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,0 779 +1,3 -1 +8,3 -521
KOK 18,9 377 -1,7 -49 +3,1 -291
PS 13,1 261 +1,2 +15 -12,8 -837
SDP 12,3 246 -3,2 -76 -3,8 -435
KD 6,4 128 +1,5 +26 +3,0 -15
VAS 4,7 94 +1,1 +19 -0,1 -108
VIHR 2,7 53 -1,1 -25 +0,8 -29
ITSP 1,0 19 +0,6 +12 +0,9 +15
RKP 0,7 13 +0,4 +8 +0,2 -7
M11 0,5 9 +0,5 +9 +0,4 +4
KÖY 0,2 4 +0,1 +2 +0,2 +4
PIR 0,2 4 +0,2 +4 -0,1 -8
SVR 0,2 4 +0,2 +4 0,0 -4
SKP 0,2 3 0,0 0 0,0 -6
E252 0,1 1 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Laitila - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 748
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 995
Äänestysprosentti 30,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 067
Äänestysprosentti 2009 31,2% Hylätyt äänet 12
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,2 40,1 39,0 262 517 779 +1,3 -1 +8,3 -521
KOK 20,7 17,9 18,9 146 231 377 -1,7 -49 +3,1 -291
PS 12,3 13,5 13,1 87 174 261 +1,2 +15 -12,8 -837
SDP 12,6 12,2 12,3 89 157 246 -3,2 -76 -3,8 -435
KD 6,4 6,4 6,4 45 83 128 +1,5 +26 +3,0 -15
VAS 5,0 4,6 4,7 35 59 94 +1,1 +19 -0,1 -108
VIHR 2,1 2,9 2,7 15 38 53 -1,1 -25 +0,8 -29
ITSP 1,1 0,9 1,0 8 11 19 +0,6 +12 +0,9 +15
RKP 0,9 0,5 0,7 6 7 13 +0,4 +8 +0,2 -7
M11 0,6 0,4 0,5 4 5 9 +0,5 +9 +0,4 +4
KÖY 0,1 0,2 0,2 1 3 4 +0,1 +2 +0,2 +4
PIR 0,3 0,2 0,2 2 2 4 +0,2 +4 -0,1 -8
SVR 0,3 0,2 0,2 2 2 4 +0,2 +4 0,0 -4
SKP 0,4 0,0 0,2 3 0 3 0,0 0 0,0 -6
E252 0,0 0,1 0,1 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä