Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Lapinlahti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 327
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 850
Äänestysprosentti 35,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 742
Äänestysprosentti 2009 33,1% Hylätyt äänet 17
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,3 1 178 0,0 +45 +1,0 -931
KD 19,9 567 +4,2 +136 +15,0 +308
PS 13,3 380 +1,5 +55 -11,4 -915
VAS 8,1 230 +2,0 +64 0,0 -193
SDP 6,4 183 -3,1 -79 -3,6 -340
KOK 6,1 175 -2,4 -59 -1,4 -218
VIHR 2,9 84 -2,9 -75 -0,3 -85
RKP 0,5 14 +0,3 +8 +0,5 +14
SKP 0,5 13 +0,2 +5 0,0 -11
M11 0,3 8 +0,3 +8 +0,1 -1
KÖY 0,2 6 0,0 +1 0,0 -4
PIR 0,2 5 +0,2 +5 +0,2 +5
ITSP 0,1 4 0,0 0 0,0 0
SVR 0,1 2 +0,1 +2 -0,1 -7
E252 0,0 1 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Lapinlahti - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 327
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 850
Äänestysprosentti 35,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 742
Äänestysprosentti 2009 33,1% Hylätyt äänet 17
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,6 39,4 41,3 575 603 1 178 0,0 +45 +1,0 -931
KD 21,2 18,8 19,9 279 288 567 +4,2 +136 +15,0 +308
PS 12,2 14,3 13,3 161 219 380 +1,5 +55 -11,4 -915
VAS 7,4 8,7 8,1 97 133 230 +2,0 +64 0,0 -193
SDP 7,1 5,9 6,4 93 90 183 -3,1 -79 -3,6 -340
KOK 5,2 6,9 6,1 69 106 175 -2,4 -59 -1,4 -218
VIHR 1,7 4,0 2,9 22 62 84 -2,9 -75 -0,3 -85
RKP 0,6 0,4 0,5 8 6 14 +0,3 +8 +0,5 +14
SKP 0,4 0,5 0,5 5 8 13 +0,2 +5 0,0 -11
M11 0,4 0,2 0,3 5 3 8 +0,3 +8 +0,1 -1
KÖY 0,2 0,3 0,2 2 4 6 0,0 +1 0,0 -4
PIR 0,1 0,3 0,2 1 4 5 +0,2 +5 +0,2 +5
ITSP 0,0 0,3 0,1 0 4 4 0,0 0 0,0 0
SVR 0,1 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 -0,1 -7
E252 0,1 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä