Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Lappajärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 857
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 163
Äänestysprosentti 43,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 207
Äänestysprosentti 2009 42,1% Hylätyt äänet 10
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 65,0 756 +2,2 -2 +22,1 -143
PS 9,7 113 +1,0 +8 -14,3 -390
KOK 9,2 107 -2,3 -32 +1,4 -56
KD 5,7 66 +1,2 +12 -9,1 -245
SDP 5,5 64 -2,0 -27 -1,6 -85
VIHR 2,1 25 +0,6 +6 +1,1 +4
ITSP 0,9 11 -0,5 -7 +0,6 +4
VAS 0,9 10 -0,4 -5 -0,3 -16
M11 0,3 3 +0,3 +3 +0,3 +3
RKP 0,2 2 0,0 0 -0,1 -5
KÖY 0,2 2 +0,1 +1 +0,2 +2
SVR 0,2 2 +0,2 +2 +0,2 +1
PIR 0,1 1 +0,1 +1 -0,1 -3
SKP 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Lappajärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 857
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 163
Äänestysprosentti 43,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 207
Äänestysprosentti 2009 42,1% Hylätyt äänet 10
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 64,8 65,1 65,0 319 437 756 +2,2 -2 +22,1 -143
PS 8,3 10,7 9,7 41 72 113 +1,0 +8 -14,3 -390
KOK 10,6 8,2 9,2 52 55 107 -2,3 -32 +1,4 -56
KD 5,5 5,8 5,7 27 39 66 +1,2 +12 -9,1 -245
SDP 6,9 4,5 5,5 34 30 64 -2,0 -27 -1,6 -85
VIHR 1,2 2,8 2,1 6 19 25 +0,6 +6 +1,1 +4
ITSP 0,8 1,0 0,9 4 7 11 -0,5 -7 +0,6 +4
VAS 1,0 0,7 0,9 5 5 10 -0,4 -5 -0,3 -16
M11 0,0 0,4 0,3 0 3 3 +0,3 +3 +0,3 +3
RKP 0,0 0,3 0,2 0 2 2 0,0 0 -0,1 -5
KÖY 0,2 0,1 0,2 1 1 2 +0,1 +1 +0,2 +2
SVR 0,4 0,0 0,2 2 0 2 +0,2 +2 +0,2 +1
PIR 0,2 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 -0,1 -3
SKP 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä