Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Lappeenranta - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 59 444
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 19 057
Äänestysprosentti 33,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 19 870
Äänestysprosentti 2009 35,2% Hylätyt äänet 125
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,5 4 665 +1,7 +142 +3,8 -3 308
KESK 23,4 4 456 +2,3 +266 +6,6 -1 990
SDP 15,0 2 863 -8,0 -1 706 -10,2 -6 817
PS 14,5 2 766 +2,0 +284 -5,0 -4 736
VIHR 8,9 1 691 -3,2 -706 +3,6 -363
KD 6,1 1 168 +1,8 +306 -1,8 -1 871
VAS 4,7 896 +2,3 +413 +1,3 -400
RKP 0,8 159 +0,5 +99 +0,8 +159
PIR 0,8 158 +0,8 +158 +0,5 +40
SKP 0,4 70 0,0 -11 +0,4 +70
M11 0,3 57 +0,3 +57 -0,2 -152
ITSP 0,3 56 0,0 -2 +0,2 +18
KÖY 0,2 36 -0,1 -14 +0,2 +36
SVR 0,1 14 +0,1 +14 0,0 -21
E252 0,0 2 - - - -

Kymen vaalipiiri - Lappeenranta - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 59 444
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 19 057
Äänestysprosentti 33,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 19 870
Äänestysprosentti 2009 35,2% Hylätyt äänet 125
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,6 23,5 24,5 2 274 2 391 4 665 +1,7 +142 +3,8 -3 308
KESK 23,2 23,5 23,4 2 060 2 396 4 456 +2,3 +266 +6,6 -1 990
SDP 15,7 14,5 15,0 1 389 1 474 2 863 -8,0 -1 706 -10,2 -6 817
PS 13,8 15,1 14,5 1 223 1 543 2 766 +2,0 +284 -5,0 -4 736
VIHR 7,8 9,8 8,9 695 996 1 691 -3,2 -706 +3,6 -363
KD 6,8 5,5 6,1 603 565 1 168 +1,8 +306 -1,8 -1 871
VAS 4,1 5,2 4,7 362 534 896 +2,3 +413 +1,3 -400
RKP 0,9 0,7 0,8 83 76 159 +0,5 +99 +0,8 +159
PIR 0,6 1,0 0,8 56 102 158 +0,8 +158 +0,5 +40
SKP 0,4 0,3 0,4 35 35 70 0,0 -11 +0,4 +70
M11 0,3 0,3 0,3 24 33 57 +0,3 +57 -0,2 -152
ITSP 0,3 0,2 0,3 31 25 56 0,0 -2 +0,2 +18
KÖY 0,3 0,1 0,2 25 11 36 -0,1 -14 +0,2 +36
SVR 0,1 0,1 0,1 5 9 14 +0,1 +14 0,0 -21
E252 0,0 0,0 0,0 1 1 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä