Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Lapua - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 542
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 018
Äänestysprosentti 45,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 322
Äänestysprosentti 2009 48,7% Hylätyt äänet 21
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,8 2 347 +4,2 +80 +20,7 +228
KOK 26,9 1 350 -11,1 -672 -4,9 -1 233
PS 10,4 524 +4,0 +181 -7,0 -893
KD 5,8 289 +2,0 +89 -5,4 -618
SDP 4,9 247 0,0 -17 -4,7 -532
VAS 2,2 109 +0,3 +11 +0,2 -56
VIHR 1,9 96 +0,6 +28 +1,0 +21
ITSP 0,4 22 +0,1 +4 +0,1 0
RKP 0,2 11 +0,1 +4 0,0 -6
PIR 0,2 9 +0,2 +9 0,0 -9
M11 0,1 6 +0,1 +6 +0,1 +2
KÖY 0,1 4 0,0 -1 +0,1 +4
SKP 0,1 3 0,0 +1 +0,1 +2
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Lapua - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 542
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 018
Äänestysprosentti 45,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 322
Äänestysprosentti 2009 48,7% Hylätyt äänet 21
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,9 44,9 46,8 1 147 1 200 2 347 +4,2 +80 +20,7 +228
KOK 26,6 27,2 26,9 624 726 1 350 -11,1 -672 -4,9 -1 233
PS 8,7 11,9 10,4 205 319 524 +4,0 +181 -7,0 -893
KD 5,6 5,9 5,8 132 157 289 +2,0 +89 -5,4 -618
SDP 5,8 4,2 4,9 136 111 247 0,0 -17 -4,7 -532
VAS 2,3 2,0 2,2 55 54 109 +0,3 +11 +0,2 -56
VIHR 1,5 2,3 1,9 35 61 96 +0,6 +28 +1,0 +21
ITSP 0,2 0,6 0,4 5 17 22 +0,1 +4 +0,1 0
RKP 0,2 0,3 0,2 4 7 11 +0,1 +4 0,0 -6
PIR 0,0 0,3 0,2 0 9 9 +0,2 +9 0,0 -9
M11 0,0 0,2 0,1 1 5 6 +0,1 +6 +0,1 +2
KÖY 0,0 0,1 0,1 1 3 4 0,0 -1 +0,1 +4
SKP 0,0 0,1 0,1 1 2 3 0,0 +1 +0,1 +2
SVR 0,0 0,0 0,0 1 0 1 0,0 +1 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä