Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Laukaa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 962
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 921
Äänestysprosentti 36,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 399
Äänestysprosentti 2009 33,6% Hylätyt äänet 25
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 27,9 1 375 -1,9 +61 +4,5 -799
PS 21,6 1 062 +11,4 +616 -0,7 -1 009
KOK 15,2 750 +0,6 +105 +1,0 -566
SDP 12,3 603 -11,5 -443 -7,7 -1 255
VAS 8,0 393 +1,5 +107 -0,1 -363
KD 7,3 358 +1,2 +89 +1,1 -216
VIHR 5,8 285 -1,2 -24 +1,3 -132
PIR 0,5 23 +0,5 +23 +0,1 -18
SKP 0,4 19 -0,1 -4 +0,1 -7
RKP 0,3 16 0,0 +3 +0,3 +16
M11 0,3 15 +0,3 +15 +0,2 +7
KÖY 0,3 13 +0,1 +5 +0,3 +13
ITSP 0,1 6 0,0 0 +0,1 +2
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 0
E252 0,0 0 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Laukaa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 962
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 921
Äänestysprosentti 36,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 399
Äänestysprosentti 2009 33,6% Hylätyt äänet 25
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,5 27,1 27,9 525 850 1 375 -1,9 +61 +4,5 -799
PS 21,3 21,7 21,6 379 683 1 062 +11,4 +616 -0,7 -1 009
KOK 14,6 15,6 15,2 260 490 750 +0,6 +105 +1,0 -566
SDP 12,8 12,0 12,3 227 376 603 -11,5 -443 -7,7 -1 255
VAS 8,5 7,7 8,0 152 241 393 +1,5 +107 -0,1 -363
KD 7,0 7,4 7,3 125 233 358 +1,2 +89 +1,1 -216
VIHR 4,5 6,5 5,8 80 205 285 -1,2 -24 +1,3 -132
PIR 0,3 0,6 0,5 5 18 23 +0,5 +23 +0,1 -18
SKP 0,7 0,2 0,4 12 7 19 -0,1 -4 +0,1 -7
RKP 0,4 0,3 0,3 7 9 16 0,0 +3 +0,3 +16
M11 0,1 0,4 0,3 1 14 15 +0,3 +15 +0,2 +7
KÖY 0,2 0,3 0,3 4 9 13 +0,1 +5 +0,3 +13
ITSP 0,1 0,1 0,1 2 4 6 0,0 0 +0,1 +2
SVR 0,0 0,1 0,1 0 3 3 +0,1 +3 +0,1 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä