Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Lemi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 463
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 879
Äänestysprosentti 36,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 904
Äänestysprosentti 2009 38,3% Hylätyt äänet 7
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,2 380 +0,6 -5 +6,0 -248
KOK 17,0 149 +1,0 +5 +3,1 -85
PS 15,9 140 +1,4 +9 -8,0 -264
KD 7,7 68 +3,3 +28 +3,2 -8
SDP 6,1 54 -6,1 -57 -6,3 -155
VIHR 4,7 41 -3,1 -29 -1,0 -56
VAS 3,1 27 +2,0 +17 +1,6 +1
ITSP 0,9 8 +0,8 +7 +0,8 +7
RKP 0,3 3 +0,1 +1 +0,3 +3
PIR 0,3 3 +0,3 +3 +0,1 -1
SKP 0,3 3 +0,1 +1 +0,3 +3
KÖY 0,1 1 0,0 0 +0,1 +1
M11 0,1 1 +0,1 +1 -0,4 -7
SVR 0,1 1 +0,1 +1 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Kymen vaalipiiri - Lemi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 463
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 879
Äänestysprosentti 36,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 904
Äänestysprosentti 2009 38,3% Hylätyt äänet 7
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,5 43,7 43,2 135 245 380 +0,6 -5 +6,0 -248
KOK 16,7 17,1 17,0 53 96 149 +1,0 +5 +3,1 -85
PS 12,3 18,0 15,9 39 101 140 +1,4 +9 -8,0 -264
KD 8,8 7,1 7,7 28 40 68 +3,3 +28 +3,2 -8
SDP 6,9 5,7 6,1 22 32 54 -6,1 -57 -6,3 -155
VIHR 6,0 3,9 4,7 19 22 41 -3,1 -29 -1,0 -56
VAS 3,5 2,9 3,1 11 16 27 +2,0 +17 +1,6 +1
ITSP 1,6 0,5 0,9 5 3 8 +0,8 +7 +0,8 +7
RKP 0,6 0,2 0,3 2 1 3 +0,1 +1 +0,3 +3
PIR 0,3 0,4 0,3 1 2 3 +0,3 +3 +0,1 -1
SKP 0,6 0,2 0,3 2 1 3 +0,1 +1 +0,3 +3
KÖY 0,3 0,0 0,1 1 0 1 0,0 0 +0,1 +1
M11 0,0 0,2 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,4 -7
SVR 0,0 0,2 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä