Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Lempäälä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 16 128
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 206
Äänestysprosentti 39,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 814
Äänestysprosentti 2009 40,5% Hylätyt äänet 33
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 29,0 1 799 +1,4 +197 +4,4 -913
KESK 16,2 1 007 +2,0 +177 +4,3 -308
PS 13,9 861 +3,2 +240 -6,9 -1 431
SDP 11,6 720 -8,8 -469 -7,4 -1 374
VIHR 10,6 659 -1,8 -64 +3,5 -125
KD 8,2 509 +2,4 +171 +0,3 -359
VAS 7,9 488 +1,4 +115 +1,4 -234
RKP 0,7 46 +0,4 +29 +0,7 +46
PIR 0,6 36 +0,6 +36 -0,1 -38
M11 0,4 23 +0,4 +23 +0,2 -3
SKP 0,4 22 -0,2 -9 0,0 -24
ITSP 0,3 18 -0,2 -11 +0,2 +11
KÖY 0,1 8 -0,1 -4 +0,1 +8
SVR 0,1 5 +0,1 +5 -0,4 -49
E252 0,1 5 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Lempäälä - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 16 128
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 206
Äänestysprosentti 39,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 814
Äänestysprosentti 2009 40,5% Hylätyt äänet 33
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,6 29,7 29,0 576 1 223 1 799 +1,4 +197 +4,4 -913
KESK 16,4 16,1 16,2 343 664 1 007 +2,0 +177 +4,3 -308
PS 14,7 13,5 13,9 307 554 861 +3,2 +240 -6,9 -1 431
SDP 12,8 11,0 11,6 267 453 720 -8,8 -469 -7,4 -1 374
VIHR 8,1 11,9 10,6 169 490 659 -1,8 -64 +3,5 -125
KD 9,6 7,5 8,2 201 308 509 +2,4 +171 +0,3 -359
VAS 8,1 7,8 7,9 169 319 488 +1,4 +115 +1,4 -234
RKP 1,0 0,6 0,7 20 26 46 +0,4 +29 +0,7 +46
PIR 0,4 0,7 0,6 9 27 36 +0,6 +36 -0,1 -38
M11 0,5 0,3 0,4 10 13 23 +0,4 +23 +0,2 -3
SKP 0,4 0,3 0,4 9 13 22 -0,2 -9 0,0 -24
ITSP 0,2 0,3 0,3 4 14 18 -0,2 -11 +0,2 +11
KÖY 0,1 0,1 0,1 2 6 8 -0,1 -4 +0,1 +8
SVR 0,1 0,0 0,1 3 2 5 +0,1 +5 -0,4 -49
E252 0,0 0,1 0,1 1 4 5 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä