Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Leppävirta - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 454
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 017
Äänestysprosentti 36,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 253
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 14
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,7 1 259 -4,2 -236 +8,3 -670
PS 14,9 450 +6,6 +178 -4,5 -672
KOK 12,4 373 +2,2 +42 +1,5 -258
SDP 10,8 327 -4,7 -180 -12,8 -1 033
VAS 7,7 232 +3,0 +79 +1,3 -136
KD 7,3 219 -2,1 -86 +4,2 +41
VIHR 3,5 107 -0,8 -35 +1,1 -29
SKP 0,4 12 +0,1 +1 +0,3 +5
PIR 0,4 11 +0,4 +11 +0,4 +11
RKP 0,3 8 +0,1 +2 +0,3 +8
M11 0,3 8 +0,3 +8 +0,1 -6
ITSP 0,2 7 +0,1 +4 +0,2 +5
KÖY 0,1 3 -0,2 -7 +0,1 +3
SVR 0,0 1 0,0 +1 -0,3 -14
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Leppävirta - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 454
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 017
Äänestysprosentti 36,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 253
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 14
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,7 41,7 41,7 536 723 1 259 -4,2 -236 +8,3 -670
PS 12,7 16,6 14,9 163 287 450 +6,6 +178 -4,5 -672
KOK 13,4 11,6 12,4 172 201 373 +2,2 +42 +1,5 -258
SDP 12,8 9,4 10,8 164 163 327 -4,7 -180 -12,8 -1 033
VAS 7,1 8,1 7,7 91 141 232 +3,0 +79 +1,3 -136
KD 7,9 6,8 7,3 101 118 219 -2,1 -86 +4,2 +41
VIHR 3,4 3,6 3,5 44 63 107 -0,8 -35 +1,1 -29
SKP 0,4 0,4 0,4 5 7 12 +0,1 +1 +0,3 +5
PIR 0,3 0,4 0,4 4 7 11 +0,4 +11 +0,4 +11
RKP 0,0 0,5 0,3 0 8 8 +0,1 +2 +0,3 +8
M11 0,4 0,2 0,3 5 3 8 +0,3 +8 +0,1 -6
ITSP 0,0 0,4 0,2 0 7 7 +0,1 +4 +0,2 +5
KÖY 0,0 0,2 0,1 0 3 3 -0,2 -7 +0,1 +3
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 -0,3 -14
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä