Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Lestijärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 744
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 285
Äänestysprosentti 42,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 266
Äänestysprosentti 2009 38,2% Hylätyt äänet 3
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 57,5 164 -1,5 +7 +5,1 -105
VAS 11,6 33 -0,1 +2 +2,6 -13
PS 11,2 32 +3,7 +12 -4,4 -48
SDP 6,3 18 -5,7 -14 -4,2 -36
KD 6,0 17 +4,1 +12 +1,5 -6
KOK 4,6 13 -0,3 0 -0,3 -12
VIHR 2,1 6 +0,6 +2 +0,5 -2
KÖY 0,4 1 0,0 0 +0,4 +1
M11 0,4 1 +0,4 +1 +0,4 +1
RKP 0,0 0 -0,4 -1 -0,2 -1
ITSP 0,0 0 -0,4 -1 -0,2 -1
PIR 0,0 0 0,0 0 -0,6 -3
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0 0,0 0 -0,2 -1
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Lestijärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 744
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 285
Äänestysprosentti 42,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 266
Äänestysprosentti 2009 38,2% Hylätyt äänet 3
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 57,8 57,0 57,5 115 49 164 -1,5 +7 +5,1 -105
VAS 15,1 3,5 11,6 30 3 33 -0,1 +2 +2,6 -13
PS 7,0 20,9 11,2 14 18 32 +3,7 +12 -4,4 -48
SDP 7,5 3,5 6,3 15 3 18 -5,7 -14 -4,2 -36
KD 7,0 3,5 6,0 14 3 17 +4,1 +12 +1,5 -6
KOK 3,5 7,0 4,6 7 6 13 -0,3 0 -0,3 -12
VIHR 1,5 3,5 2,1 3 3 6 +0,6 +2 +0,5 -2
KÖY 0,0 1,2 0,4 0 1 1 0,0 0 +0,4 +1
M11 0,5 0,0 0,4 1 0 1 +0,4 +1 +0,4 +1
RKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,4 -1 -0,2 -1
ITSP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,4 -1 -0,2 -1
PIR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,6 -3
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,2 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä