Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Lieksa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 818
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 269
Äänestysprosentti 32,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 396
Äänestysprosentti 2009 31,5% Hylätyt äänet 21
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 26,5 866 -1,4 -82 -11,2 -1 773
KESK 25,6 837 +0,1 -30 +3,5 -708
PS 19,7 643 +6,5 +196 -4,4 -1 046
KOK 9,0 295 -1,3 -54 +0,7 -284
KD 6,4 210 +2,4 +74 +4,4 +70
VAS 5,6 184 +1,7 +51 +2,0 -69
VIHR 5,2 170 -7,5 -262 +3,8 +74
SKP 0,4 14 -0,5 -16 +0,1 -4
ITSP 0,4 12 0,0 +1 +0,3 +7
RKP 0,3 11 +0,1 +4 +0,3 +11
M11 0,3 11 +0,3 +11 +0,2 +2
PIR 0,3 9 +0,3 +9 +0,1 -8
KÖY 0,1 4 -0,2 -7 +0,1 +4
SVR 0,1 2 +0,1 +2 0,0 -2
E252 0,0 1 - - - -

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Lieksa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 818
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 269
Äänestysprosentti 32,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 396
Äänestysprosentti 2009 31,5% Hylätyt äänet 21
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 29,8 22,4 26,5 534 332 866 -1,4 -82 -11,2 -1 773
KESK 26,2 24,9 25,6 469 368 837 +0,1 -30 +3,5 -708
PS 17,0 22,9 19,7 304 339 643 +6,5 +196 -4,4 -1 046
KOK 9,1 9,0 9,0 162 133 295 -1,3 -54 +0,7 -284
KD 6,5 6,3 6,4 117 93 210 +2,4 +74 +4,4 +70
VAS 4,3 7,2 5,6 77 107 184 +1,7 +51 +2,0 -69
VIHR 5,0 5,5 5,2 89 81 170 -7,5 -262 +3,8 +74
SKP 0,4 0,4 0,4 8 6 14 -0,5 -16 +0,1 -4
ITSP 0,4 0,3 0,4 7 5 12 0,0 +1 +0,3 +7
RKP 0,5 0,1 0,3 9 2 11 +0,1 +4 +0,3 +11
M11 0,3 0,3 0,3 6 5 11 +0,3 +11 +0,2 +2
PIR 0,1 0,5 0,3 2 7 9 +0,3 +9 +0,1 -8
KÖY 0,2 0,1 0,1 3 1 4 -0,2 -7 +0,1 +4
SVR 0,1 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 0,0 -2
E252 0,1 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä