Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Lieto - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 12 889
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 388
Äänestysprosentti 42,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 717
Äänestysprosentti 2009 40,9% Hylätyt äänet 22
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 31,0 1 671 -1,1 +154 +3,0 -865
KESK 17,1 919 +1,5 +187 +2,9 -363
PS 14,1 758 +4,3 +298 -6,7 -1 129
SDP 11,3 608 -3,1 -70 -6,1 -964
VAS 9,7 521 -0,2 +56 +1,7 -203
VIHR 7,1 383 -2,5 -70 +1,2 -148
KD 6,6 354 +1,2 +100 +3,7 +91
RKP 1,6 85 +0,6 +40 +0,5 -19
PIR 0,6 30 +0,6 +30 +0,2 -6
SKP 0,4 23 +0,1 +7 +0,2 +9
ITSP 0,3 14 0,0 +3 +0,3 +10
M11 0,2 11 +0,2 +11 -0,3 -35
KÖY 0,1 6 -0,1 -5 +0,1 +6
SVR 0,1 5 +0,1 +5 -0,4 -39
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Lieto - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 12 889
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 388
Äänestysprosentti 42,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 717
Äänestysprosentti 2009 40,9% Hylätyt äänet 22
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,7 32,5 31,0 455 1 216 1 671 -1,1 +154 +3,0 -865
KESK 19,1 16,2 17,1 314 605 919 +1,5 +187 +2,9 -363
PS 14,2 14,0 14,1 233 525 758 +4,3 +298 -6,7 -1 129
SDP 11,0 11,4 11,3 181 427 608 -3,1 -70 -6,1 -964
VAS 11,1 9,0 9,7 182 339 521 -0,2 +56 +1,7 -203
VIHR 5,8 7,7 7,1 96 287 383 -2,5 -70 +1,2 -148
KD 7,5 6,2 6,6 123 231 354 +1,2 +100 +3,7 +91
RKP 1,5 1,6 1,6 24 61 85 +0,6 +40 +0,5 -19
PIR 0,2 0,7 0,6 4 26 30 +0,6 +30 +0,2 -6
SKP 0,8 0,3 0,4 13 10 23 +0,1 +7 +0,2 +9
ITSP 0,4 0,2 0,3 6 8 14 0,0 +3 +0,3 +10
M11 0,4 0,1 0,2 6 5 11 +0,2 +11 -0,3 -35
KÖY 0,2 0,1 0,1 3 3 6 -0,1 -5 +0,1 +6
SVR 0,1 0,1 0,1 2 3 5 +0,1 +5 -0,4 -39
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä