Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Liminka - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 918
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 130
Äänestysprosentti 37,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 964
Äänestysprosentti 2009 37,5% Hylätyt äänet 11
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,8 1 103 -5,2 -16 +12,4 -388
KOK 12,4 265 +1,0 +40 +0,1 -201
PS 10,7 228 +0,7 +32 -9,8 -547
VAS 9,8 209 +5,0 +114 +0,5 -142
SDP 5,2 110 -2,7 -45 -5,7 -304
VIHR 5,0 107 -0,5 -2 +1,1 -42
KD 3,5 74 +1,7 +40 +0,7 -31
PIR 0,4 9 +0,4 +9 +0,3 +5
RKP 0,4 8 +0,2 +5 +0,3 +3
M11 0,3 6 +0,3 +6 0,0 -4
ITSP 0,2 4 0,0 0 +0,1 +1
SKP 0,1 3 -0,1 -2 0,0 0
KÖY 0,1 2 -0,3 -5 0,0 0
SVR 0,1 2 +0,1 +2 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Liminka - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 918
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 130
Äänestysprosentti 37,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 964
Äänestysprosentti 2009 37,5% Hylätyt äänet 11
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,8 53,4 51,8 372 731 1 103 -5,2 -16 +12,4 -388
KOK 11,4 13,0 12,4 87 178 265 +1,0 +40 +0,1 -201
PS 13,1 9,4 10,7 100 128 228 +0,7 +32 -9,8 -547
VAS 11,3 9,0 9,8 86 123 209 +5,0 +114 +0,5 -142
SDP 6,3 4,5 5,2 48 62 110 -2,7 -45 -5,7 -304
VIHR 4,6 5,3 5,0 35 72 107 -0,5 -2 +1,1 -42
KD 3,3 3,6 3,5 25 49 74 +1,7 +40 +0,7 -31
PIR 0,1 0,6 0,4 1 8 9 +0,4 +9 +0,3 +5
RKP 0,3 0,4 0,4 2 6 8 +0,2 +5 +0,3 +3
M11 0,3 0,3 0,3 2 4 6 +0,3 +6 0,0 -4
ITSP 0,0 0,3 0,2 0 4 4 0,0 0 +0,1 +1
SKP 0,4 0,0 0,1 3 0 3 -0,1 -2 0,0 0
KÖY 0,1 0,1 0,1 1 1 2 -0,3 -5 0,0 0
SVR 0,0 0,1 0,1 0 2 2 +0,1 +2 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä