Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Liperi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 9 655
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 167
Äänestysprosentti 33,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 229
Äänestysprosentti 2009 35,5% Hylätyt äänet 19
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,3 1 151 +0,2 -17 +3,0 -985
PS 16,2 514 +1,9 +52 -11,8 -1 281
SDP 15,9 503 +0,1 -8 -4,0 -772
KOK 11,3 359 +0,8 +18 +2,1 -232
VIHR 8,5 268 -6,2 -205 +4,9 +39
KD 5,8 185 +0,7 +20 +3,1 +11
VAS 4,3 135 +2,5 +79 +2,2 -1
PIR 0,5 17 +0,5 +17 +0,3 +4
ITSP 0,3 8 0,0 -1 +0,2 +1
KÖY 0,3 8 +0,2 +6 +0,3 +8
RKP 0,2 7 0,0 -1 +0,2 +7
SKP 0,2 5 -0,2 -5 -0,2 -20
M11 0,1 4 +0,1 +4 -0,1 -7
E252 0,1 2 - - - -
SVR 0,0 1 0,0 +1 -0,2 -14

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Liperi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 9 655
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 167
Äänestysprosentti 33,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 229
Äänestysprosentti 2009 35,5% Hylätyt äänet 19
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,8 35,1 36,3 535 616 1 151 +0,2 -17 +3,0 -985
PS 15,4 16,9 16,2 218 296 514 +1,9 +52 -11,8 -1 281
SDP 16,5 15,4 15,9 233 270 503 +0,1 -8 -4,0 -772
KOK 10,3 12,2 11,3 146 213 359 +0,8 +18 +2,1 -232
VIHR 7,1 9,5 8,5 101 167 268 -6,2 -205 +4,9 +39
KD 7,3 4,7 5,8 103 82 185 +0,7 +20 +3,1 +11
VAS 3,9 4,6 4,3 55 80 135 +2,5 +79 +2,2 -1
PIR 0,3 0,7 0,5 4 13 17 +0,5 +17 +0,3 +4
ITSP 0,1 0,3 0,3 2 6 8 0,0 -1 +0,2 +1
KÖY 0,4 0,1 0,3 6 2 8 +0,2 +6 +0,3 +8
RKP 0,3 0,2 0,2 4 3 7 0,0 -1 +0,2 +7
SKP 0,3 0,1 0,2 4 1 5 -0,2 -5 -0,2 -20
M11 0,1 0,1 0,1 2 2 4 +0,1 +4 -0,1 -7
E252 0,1 0,1 0,1 1 1 2 - - - -
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 -0,2 -14
Muualla Yle.fi:ssä