Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Lohja - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 37 453
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 14 001
Äänestysprosentti 38,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 13 555
Äänestysprosentti 2009 38,4% Hylätyt äänet 89
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,6 3 300 0,0 +110 +2,2 -1 166
PS 16,6 2 331 +4,5 +691 -7,3 -2 657
SDP 16,4 2 295 -6,6 -820 -8,5 -2 917
KESK 15,3 2 138 +0,8 +179 +8,3 +678
VAS 9,5 1 333 +3,4 +499 +0,8 -482
VIHR 7,8 1 088 -3,9 -493 +1,1 -304
KD 5,6 790 +1,3 +205 +2,4 +130
RKP 3,2 445 +0,3 +59 +0,2 -176
PIR 0,6 85 +0,6 +85 +0,1 -22
ITSP 0,4 56 +0,2 +28 +0,3 +33
M11 0,4 52 +0,4 +52 +0,2 +17
SKP 0,3 44 -0,2 -22 +0,1 +9
KÖY 0,2 25 -0,1 -16 +0,1 -2
SVR 0,1 10 +0,1 +10 +0,1 +2
E252 0,1 9 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Lohja - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 37 453
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 14 001
Äänestysprosentti 38,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 13 555
Äänestysprosentti 2009 38,4% Hylätyt äänet 89
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,0 23,3 23,6 1 435 1 865 3 300 0,0 +110 +2,2 -1 166
PS 16,7 16,6 16,6 999 1 332 2 331 +4,5 +691 -7,3 -2 657
SDP 17,2 15,8 16,4 1 030 1 265 2 295 -6,6 -820 -8,5 -2 917
KESK 16,1 14,6 15,3 966 1 172 2 138 +0,8 +179 +8,3 +678
VAS 8,6 10,2 9,5 514 819 1 333 +3,4 +499 +0,8 -482
VIHR 6,0 9,1 7,8 361 727 1 088 -3,9 -493 +1,1 -304
KD 6,3 5,2 5,6 376 414 790 +1,3 +205 +2,4 +130
RKP 3,0 3,3 3,2 181 264 445 +0,3 +59 +0,2 -176
PIR 0,5 0,7 0,6 28 57 85 +0,6 +85 +0,1 -22
ITSP 0,5 0,3 0,4 28 28 56 +0,2 +28 +0,3 +33
M11 0,4 0,4 0,4 22 30 52 +0,4 +52 +0,2 +17
SKP 0,4 0,3 0,3 22 22 44 -0,2 -22 +0,1 +9
KÖY 0,2 0,1 0,2 13 12 25 -0,1 -16 +0,1 -2
SVR 0,0 0,1 0,1 2 8 10 +0,1 +10 +0,1 +2
E252 0,1 0,0 0,1 5 4 9 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä