Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Loimaa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 778
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 928
Äänestysprosentti 36,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 151
Äänestysprosentti 2009 37,7% Hylätyt äänet 27
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,1 1 729 +3,7 +114 +3,8 -1 216
KOK 21,4 1 057 -2,8 -192 +2,2 -756
PS 13,3 657 +2,1 +78 -6,4 -1 204
VAS 11,7 579 +1,0 +23 -0,4 -563
SDP 7,7 380 -3,8 -212 -2,3 -567
VIHR 4,3 214 -0,9 -56 +0,9 -108
KD 3,8 187 +0,1 -4 +2,3 +49
SKP 0,7 33 +0,2 +7 -0,3 -59
RKP 0,6 31 +0,4 +20 +0,2 -4
PIR 0,4 21 +0,4 +21 -0,1 -22
M11 0,4 20 +0,4 +20 +0,1 -6
ITSP 0,2 10 0,0 +1 +0,1 +4
KÖY 0,1 5 -0,1 -5 +0,1 +5
SVR 0,1 5 +0,1 +5 -0,3 -28
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Loimaa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 778
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 928
Äänestysprosentti 36,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 151
Äänestysprosentti 2009 37,7% Hylätyt äänet 27
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,6 36,4 35,1 751 978 1 729 +3,7 +114 +3,8 -1 216
KOK 24,6 18,8 21,4 551 506 1 057 -2,8 -192 +2,2 -756
PS 10,5 15,7 13,3 234 423 657 +2,1 +78 -6,4 -1 204
VAS 12,5 11,1 11,7 280 299 579 +1,0 +23 -0,4 -563
SDP 8,5 7,0 7,7 191 189 380 -3,8 -212 -2,3 -567
VIHR 4,1 4,5 4,3 92 122 214 -0,9 -56 +0,9 -108
KD 4,3 3,4 3,8 96 91 187 +0,1 -4 +2,3 +49
SKP 0,5 0,8 0,7 12 21 33 +0,2 +7 -0,3 -59
RKP 0,7 0,6 0,6 15 16 31 +0,4 +20 +0,2 -4
PIR 0,2 0,6 0,4 5 16 21 +0,4 +21 -0,1 -22
M11 0,2 0,6 0,4 5 15 20 +0,4 +20 +0,1 -6
ITSP 0,1 0,3 0,2 3 7 10 0,0 +1 +0,1 +4
KÖY 0,0 0,2 0,1 0 5 5 -0,1 -5 +0,1 +5
SVR 0,1 0,1 0,1 3 2 5 +0,1 +5 -0,3 -28
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä