Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Loppi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 444
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 317
Äänestysprosentti 36,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 324
Äänestysprosentti 2009 37,9% Hylätyt äänet 18
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,6 663 +0,3 +6 +10,3 -143
KOK 20,8 482 -0,3 -8 -5,2 -667
PS 15,1 351 +4,1 +95 -6,5 -601
SDP 14,0 324 -7,9 -184 -4,5 -494
VAS 9,2 213 +3,4 +79 +2,0 -104
VIHR 5,1 118 -2,0 -46 +2,2 -10
KD 4,8 112 +2,2 +51 +0,6 -75
PIR 0,6 14 +0,6 +14 +0,2 -5
RKP 0,4 9 +0,1 +3 +0,4 +9
KÖY 0,3 8 +0,1 +2 +0,3 +8
SKP 0,3 8 -0,2 -4 0,0 -7
M11 0,3 7 +0,3 +7 +0,1 -3
ITSP 0,2 5 0,0 0 +0,2 +4
SVR 0,1 3 +0,1 +3 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Loppi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 444
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 317
Äänestysprosentti 36,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 324
Äänestysprosentti 2009 37,9% Hylätyt äänet 18
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 26,8 29,6 28,6 216 447 663 +0,3 +6 +10,3 -143
KOK 24,2 19,0 20,8 195 287 482 -0,3 -8 -5,2 -667
PS 13,5 16,0 15,1 109 242 351 +4,1 +95 -6,5 -601
SDP 14,8 13,6 14,0 119 205 324 -7,9 -184 -4,5 -494
VAS 8,6 9,5 9,2 69 144 213 +3,4 +79 +2,0 -104
VIHR 3,9 5,8 5,1 31 87 118 -2,0 -46 +2,2 -10
KD 5,1 4,7 4,8 41 71 112 +2,2 +51 +0,6 -75
PIR 0,4 0,7 0,6 3 11 14 +0,6 +14 +0,2 -5
RKP 0,5 0,3 0,4 4 5 9 +0,1 +3 +0,4 +9
KÖY 0,6 0,2 0,3 5 3 8 +0,1 +2 +0,3 +8
SKP 0,6 0,2 0,3 5 3 8 -0,2 -4 0,0 -7
M11 0,6 0,1 0,3 5 2 7 +0,3 +7 +0,1 -3
ITSP 0,4 0,1 0,2 3 2 5 0,0 0 +0,2 +4
SVR 0,0 0,2 0,1 0 3 3 +0,1 +3 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä