Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Loviisa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 167
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 267
Äänestysprosentti 42,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 299
Äänestysprosentti 2009 42,5% Hylätyt äänet 27
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 43,2 2 275 +0,9 +32 +7,1 -897
KOK 14,0 740 +2,4 +121 +0,9 -413
SDP 12,0 631 -6,6 -351 -6,7 -1 011
PS 9,8 515 +2,4 +122 -5,5 -833
KESK 7,3 387 +0,6 +29 +3,5 +54
VAS 5,4 286 +2,5 +129 -0,7 -253
VIHR 4,3 228 -2,8 -149 +0,2 -131
KD 2,4 126 +0,8 +40 +1,0 +4
ITSP 0,4 23 +0,2 +11 +0,2 +2
PIR 0,4 23 +0,4 +23 +0,1 -7
M11 0,3 14 +0,3 +14 +0,2 +9
SKP 0,2 9 -0,1 -4 +0,1 0
KÖY 0,2 8 -0,1 -3 +0,1 +3
E252 0,0 2 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 -1

Uudenmaan vaalipiiri - Loviisa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 167
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 267
Äänestysprosentti 42,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 299
Äänestysprosentti 2009 42,5% Hylätyt äänet 27
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 40,2 44,8 43,2 738 1 537 2 275 +0,9 +32 +7,1 -897
KOK 15,3 13,4 14,0 280 460 740 +2,4 +121 +0,9 -413
SDP 14,5 10,6 12,0 267 364 631 -6,6 -351 -6,7 -1 011
PS 10,5 9,4 9,8 192 323 515 +2,4 +122 -5,5 -833
KESK 6,7 7,7 7,3 123 264 387 +0,6 +29 +3,5 +54
VAS 5,4 5,5 5,4 99 187 286 +2,5 +129 -0,7 -253
VIHR 3,5 4,8 4,3 64 164 228 -2,8 -149 +0,2 -131
KD 2,7 2,2 2,4 49 77 126 +0,8 +40 +1,0 +4
ITSP 0,5 0,4 0,4 9 14 23 +0,2 +11 +0,2 +2
PIR 0,2 0,6 0,4 4 19 23 +0,4 +23 +0,1 -7
M11 0,2 0,3 0,3 3 11 14 +0,3 +14 +0,2 +9
SKP 0,3 0,1 0,2 6 3 9 -0,1 -4 +0,1 0
KÖY 0,1 0,2 0,2 1 7 8 -0,1 -3 +0,1 +3
E252 0,1 0,0 0,0 1 1 2 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 -1
Muualla Yle.fi:ssä