Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Lumijoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 424
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 515
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 522
Äänestysprosentti 2009 40,8% Hylätyt äänet 1
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 59,6 307 -9,0 -51 +13,1 -122
PS 11,7 60 +3,0 +15 -8,7 -128
VAS 8,5 44 +3,9 +20 -2,6 -58
KOK 7,2 37 +0,3 +1 0,0 -29
KD 3,9 20 +2,7 +14 +0,4 -12
VIHR 3,5 18 -1,5 -8 0,0 -14
SDP 3,3 17 -0,7 -4 -3,9 -49
SKP 0,8 4 +0,2 +1 +0,5 +1
ITSP 0,6 3 +0,6 +3 +0,4 +1
RKP 0,4 2 +0,2 +1 +0,4 +2
KÖY 0,4 2 +0,2 +1 +0,3 +1
E252 0,2 1 - - - -
PIR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
M11 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Oulun vaalipiiri - Lumijoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 424
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 515
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 522
Äänestysprosentti 2009 40,8% Hylätyt äänet 1
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 54,6 62,7 59,6 107 200 307 -9,0 -51 +13,1 -122
PS 15,3 9,4 11,7 30 30 60 +3,0 +15 -8,7 -128
VAS 5,6 10,3 8,5 11 33 44 +3,9 +20 -2,6 -58
KOK 8,7 6,3 7,2 17 20 37 +0,3 +1 0,0 -29
KD 4,1 3,8 3,9 8 12 20 +2,7 +14 +0,4 -12
VIHR 3,1 3,8 3,5 6 12 18 -1,5 -8 0,0 -14
SDP 5,1 2,2 3,3 10 7 17 -0,7 -4 -3,9 -49
SKP 1,5 0,3 0,8 3 1 4 +0,2 +1 +0,5 +1
ITSP 1,0 0,3 0,6 2 1 3 +0,6 +3 +0,4 +1
RKP 0,0 0,6 0,4 0 2 2 +0,2 +1 +0,4 +2
KÖY 1,0 0,0 0,4 2 0 2 +0,2 +1 +0,3 +1
E252 0,0 0,3 0,2 0 1 1 - - - -
PIR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä