Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Lumparland - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 367
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 207
Äänestysprosentti 67,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 164
Äänestysprosentti 2009 57,0% Hylätyt äänet 1
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 92,8 192 -1,1 +38 +92,8 +192
KOK 1,9 4 +1,3 +3 +1,9 +4
VIHR 1,4 3 +0,8 +2 +1,4 +3
SDP 1,0 2 -2,1 -3 +1,0 +2
KESK 1,0 2 +1,0 +2 +1,0 +2
KD 1,0 2 +1,0 +2 +1,0 +2
ITSP 0,5 1 -0,1 0 +0,5 +1
M11 0,5 1 +0,5 +1 +0,5 +1
PS 0,0 0 -0,6 -1 0,0 0
VAS 0,0 0 0,0 0 0,0 0
KÖY 0,0 0 -0,6 -1 0,0 0
PIR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Lumparland - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 367
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 207
Äänestysprosentti 67,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 164
Äänestysprosentti 2009 57,0% Hylätyt äänet 1
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 90,0 93,9 92,8 54 138 192 -1,1 +38 +92,8 +192
KOK 6,7 0,0 1,9 4 0 4 +1,3 +3 +1,9 +4
VIHR 1,7 1,4 1,4 1 2 3 +0,8 +2 +1,4 +3
SDP 1,7 0,7 1,0 1 1 2 -2,1 -3 +1,0 +2
KESK 0,0 1,4 1,0 0 2 2 +1,0 +2 +1,0 +2
KD 0,0 1,4 1,0 0 2 2 +1,0 +2 +1,0 +2
ITSP 0,0 0,7 0,5 0 1 1 -0,1 0 +0,5 +1
M11 0,0 0,7 0,5 0 1 1 +0,5 +1 +0,5 +1
PS 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,6 -1 0,0 0
VAS 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,6 -1 0,0 0
PIR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä