Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Luoto - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 507
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 207
Äänestysprosentti 67,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 597
Äänestysprosentti 2009 53,8% Hylätyt äänet 7
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KD 48,0 1 059 +14,9 +531 +5,3 -60
RKP 41,5 916 -9,0 +110 +4,2 -60
SDP 4,8 107 -5,4 -56 -9,0 -254
KOK 2,0 45 +1,3 +33 +1,1 +21
PS 1,2 26 +0,1 +9 -1,6 -48
KESK 1,0 23 -1,5 -17 +0,2 +2
VIHR 0,6 14 -0,4 -3 +0,2 +3
VAS 0,3 7 -0,2 -2 -0,5 -13
ITSP 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 +3
M11 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 +3
PIR 0,1 2 +0,1 +2 0,0 0
SVR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +2
KÖY 0,0 0 -0,1 -2 0,0 0
SKP 0,0 0 -0,1 -1 -0,1 -2
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Luoto - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 507
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 207
Äänestysprosentti 67,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 597
Äänestysprosentti 2009 53,8% Hylätyt äänet 7
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KD 22,8 51,4 48,0 61 998 1 059 +14,9 +531 +5,3 -60
RKP 53,2 39,9 41,5 142 774 916 -9,0 +110 +4,2 -60
SDP 11,6 3,9 4,8 31 76 107 -5,4 -56 -9,0 -254
KOK 5,6 1,5 2,0 15 30 45 +1,3 +33 +1,1 +21
PS 2,6 1,0 1,2 7 19 26 +0,1 +9 -1,6 -48
KESK 1,5 1,0 1,0 4 19 23 -1,5 -17 +0,2 +2
VIHR 0,7 0,6 0,6 2 12 14 -0,4 -3 +0,2 +3
VAS 0,7 0,3 0,3 2 5 7 -0,2 -2 -0,5 -13
ITSP 0,4 0,1 0,1 1 2 3 +0,1 +3 +0,1 +3
M11 0,7 0,1 0,1 2 1 3 +0,1 +3 +0,1 +3
PIR 0,0 0,1 0,1 0 2 2 +0,1 +2 0,0 0
SVR 0,0 0,1 0,1 0 2 2 +0,1 +2 +0,1 +2
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -2 0,0 0
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -1 -0,1 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä