Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Luumäki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 152
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 539
Äänestysprosentti 38,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 577
Äänestysprosentti 2009 38,0% Hylätyt äänet 14
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,7 611 +1,1 +2 +5,3 -357
KOK 22,5 346 -1,6 -34 +4,0 -173
PS 12,7 195 +3,9 +56 -8,5 -401
SDP 8,7 134 -7,3 -118 -6,7 -298
KD 7,7 118 +2,2 +31 +2,2 -38
VIHR 4,3 66 -0,2 -5 +1,7 -8
VAS 2,5 38 +1,1 +17 +0,8 -9
RKP 1,0 15 +0,7 +10 +1,0 +15
PIR 0,3 5 +0,3 +5 +0,1 -2
SVR 0,2 3 +0,2 +3 +0,2 +3
ITSP 0,1 2 -0,1 -2 0,0 -2
M11 0,1 2 +0,1 +2 -0,1 -3
SKP 0,1 2 +0,1 +1 +0,1 +2
KÖY 0,1 1 0,0 0 +0,1 +1
E252 0,1 1 - - - -

Kymen vaalipiiri - Luumäki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 152
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 539
Äänestysprosentti 38,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 577
Äänestysprosentti 2009 38,0% Hylätyt äänet 14
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,7 42,2 39,7 209 402 611 +1,1 +2 +5,3 -357
KOK 23,5 21,8 22,5 138 208 346 -1,6 -34 +4,0 -173
PS 10,2 14,2 12,7 60 135 195 +3,9 +56 -8,5 -401
SDP 9,2 8,4 8,7 54 80 134 -7,3 -118 -6,7 -298
KD 10,8 5,8 7,7 63 55 118 +2,2 +31 +2,2 -38
VIHR 6,1 3,1 4,3 36 30 66 -0,2 -5 +1,7 -8
VAS 2,0 2,7 2,5 12 26 38 +1,1 +17 +0,8 -9
RKP 1,0 0,9 1,0 6 9 15 +0,7 +10 +1,0 +15
PIR 0,2 0,4 0,3 1 4 5 +0,3 +5 +0,1 -2
SVR 0,3 0,1 0,2 2 1 3 +0,2 +3 +0,2 +3
ITSP 0,2 0,1 0,1 1 1 2 -0,1 -2 0,0 -2
M11 0,2 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 -0,1 -3
SKP 0,3 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +1 +0,1 +2
KÖY 0,2 0,0 0,1 1 0 1 0,0 0 +0,1 +1
E252 0,0 0,1 0,1 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä