Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Luvia - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 624
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 975
Äänestysprosentti 37,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 056
Äänestysprosentti 2009 41,1% Hylätyt äänet 5
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,7 260 +0,7 -14 +4,0 -180
KESK 25,7 251 -4,1 -64 +4,0 -170
PS 15,3 149 +4,6 +36 -4,3 -231
SDP 13,6 133 -4,3 -56 -6,4 -255
VAS 7,6 74 +2,2 +17 -0,1 -76
KD 4,8 47 +2,1 +18 +2,2 -4
VIHR 4,1 40 -0,7 -11 -1,2 -62
RKP 0,7 7 -0,1 -2 +0,7 +7
ITSP 0,7 7 +0,5 +5 +0,6 +6
PIR 0,3 3 +0,3 +3 +0,3 +3
M11 0,2 2 +0,2 +2 +0,1 0
SKP 0,2 2 -0,3 -3 +0,1 0
KÖY 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Luvia - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 624
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 975
Äänestysprosentti 37,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 056
Äänestysprosentti 2009 41,1% Hylätyt äänet 5
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 30,1 24,4 26,7 119 141 260 +0,7 -14 +4,0 -180
KESK 20,7 29,2 25,7 82 169 251 -4,1 -64 +4,0 -170
PS 14,4 15,9 15,3 57 92 149 +4,6 +36 -4,3 -231
SDP 14,1 13,3 13,6 56 77 133 -4,3 -56 -6,4 -255
VAS 8,6 6,9 7,6 34 40 74 +2,2 +17 -0,1 -76
KD 5,1 4,7 4,8 20 27 47 +2,1 +18 +2,2 -4
VIHR 3,8 4,3 4,1 15 25 40 -0,7 -11 -1,2 -62
RKP 1,0 0,5 0,7 4 3 7 -0,1 -2 +0,7 +7
ITSP 1,3 0,3 0,7 5 2 7 +0,5 +5 +0,6 +6
PIR 0,5 0,2 0,3 2 1 3 +0,3 +3 +0,3 +3
M11 0,5 0,0 0,2 2 0 2 +0,2 +2 +0,1 0
SKP 0,0 0,3 0,2 0 2 2 -0,3 -3 +0,1 0
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä