Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Maalahti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 029
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 516
Äänestysprosentti 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 247
Äänestysprosentti 2009 51,1% Hylätyt äänet 14
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 84,5 2 126 -2,7 +167 +1,8 -796
SDP 6,0 152 +1,1 +41 -1,8 -124
KD 2,4 60 +1,0 +28 -0,5 -43
KESK 2,1 52 -0,2 +1 +0,6 -2
KOK 1,7 43 +0,7 +20 +0,8 +10
PS 1,3 32 -0,1 +1 -1,2 -55
VIHR 0,8 21 +0,1 +4 +0,5 +11
VAS 0,5 13 +0,1 +3 -0,3 -16
PIR 0,4 9 +0,4 +9 +0,3 +6
ITSP 0,2 4 +0,1 +3 +0,1 +2
M11 0,1 2 +0,1 +2 0,0 0
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 0
SKP 0,0 1 0,0 -1 -0,1 -1
KÖY 0,0 0 0,0 -1 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Maalahti - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 029
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 516
Äänestysprosentti 57,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 247
Äänestysprosentti 2009 51,1% Hylätyt äänet 14
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 84,7 84,5 84,5 316 1 810 2 126 -2,7 +167 +1,8 -796
SDP 4,3 6,3 6,0 16 136 152 +1,1 +41 -1,8 -124
KD 2,7 2,3 2,4 10 50 60 +1,0 +28 -0,5 -43
KESK 1,6 2,1 2,1 6 46 52 -0,2 +1 +0,6 -2
KOK 4,3 1,3 1,7 16 27 43 +0,7 +20 +0,8 +10
PS 1,3 1,3 1,3 5 27 32 -0,1 +1 -1,2 -55
VIHR 0,8 0,8 0,8 3 18 21 +0,1 +4 +0,5 +11
VAS 0,3 0,6 0,5 1 12 13 +0,1 +3 -0,3 -16
PIR 0,0 0,4 0,4 0 9 9 +0,4 +9 +0,3 +6
ITSP 0,0 0,2 0,2 0 4 4 +0,1 +3 +0,1 +2
M11 0,0 0,1 0,1 0 2 2 +0,1 +2 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 1 1 0,0 +1 0,0 0
SKP 0,0 0,0 0,0 0 1 1 0,0 -1 -0,1 -1
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 -1 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä