Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Maaninka - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 024
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 026
Äänestysprosentti 34,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 030
Äänestysprosentti 2009 34,4% Hylätyt äänet 10
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,4 527 +5,5 +55 +13,4 -222
PS 17,4 179 +1,8 +18 -7,5 -311
KOK 9,0 92 -0,6 -7 -1,8 -120
SDP 6,6 68 -5,6 -58 -6,8 -195
VAS 6,1 63 +2,0 +20 +1,1 -36
VIHR 3,7 38 -2,3 -24 -0,8 -51
KD 3,6 37 -1,7 -18 +0,7 -21
ITSP 0,6 6 +0,6 +6 +0,6 +6
SKP 0,6 6 +0,6 +6 +0,5 +4
RKP 0,4 4 +0,2 +2 +0,4 +4
KÖY 0,3 3 +0,1 +1 +0,2 +2
PIR 0,2 2 +0,2 +2 +0,2 +2
SVR 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -1
M11 0,0 0 0,0 0 -0,1 -2
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Maaninka - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 024
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 026
Äänestysprosentti 34,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 030
Äänestysprosentti 2009 34,4% Hylätyt äänet 10
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,9 50,9 51,4 228 299 527 +5,5 +55 +13,4 -222
PS 15,9 18,6 17,4 70 109 179 +1,8 +18 -7,5 -311
KOK 8,4 9,4 9,0 37 55 92 -0,6 -7 -1,8 -120
SDP 7,1 6,3 6,6 31 37 68 -5,6 -58 -6,8 -195
VAS 6,6 5,8 6,1 29 34 63 +2,0 +20 +1,1 -36
VIHR 3,6 3,7 3,7 16 22 38 -2,3 -24 -0,8 -51
KD 3,9 3,4 3,6 17 20 37 -1,7 -18 +0,7 -21
ITSP 0,9 0,3 0,6 4 2 6 +0,6 +6 +0,6 +6
SKP 0,7 0,5 0,6 3 3 6 +0,6 +6 +0,5 +4
RKP 0,7 0,2 0,4 3 1 4 +0,2 +2 +0,4 +4
KÖY 0,2 0,3 0,3 1 2 3 +0,1 +1 +0,2 +2
PIR 0,0 0,3 0,2 0 2 2 +0,2 +2 +0,2 +2
SVR 0,0 0,2 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 -1
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä