Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Maarianhamina - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 919
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 928
Äänestysprosentti 57,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 898
Äänestysprosentti 2009 47,2% Hylätyt äänet 68
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 88,1 4 343 +3,1 +1 028 +88,1 +4 343
SDP 2,9 143 -4,3 -136 +2,9 +143
VIHR 2,5 123 -0,2 +18 +2,5 +123
KOK 2,0 101 +0,9 +57 +2,0 +101
VAS 1,5 76 +0,8 +47 +1,5 +76
KESK 0,8 37 -0,3 -5 +0,8 +37
KD 0,6 28 +0,2 +13 +0,6 +28
PIR 0,6 28 +0,6 +28 +0,6 +28
PS 0,5 26 +0,1 +9 +0,5 +26
ITSP 0,1 7 -0,7 -24 +0,1 +7
SKP 0,1 7 -0,1 -1 +0,1 +7
M11 0,1 5 +0,1 +5 +0,1 +5
KÖY 0,0 2 -0,1 -2 0,0 +2
SVR 0,0 2 0,0 +2 0,0 +2
E252 0,0 0 - - - -

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Maarianhamina - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 919
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 928
Äänestysprosentti 57,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 898
Äänestysprosentti 2009 47,2% Hylätyt äänet 68
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 88,4 88,0 88,1 1 897 2 446 4 343 +3,1 +1 028 +88,1 +4 343
SDP 3,4 2,5 2,9 73 70 143 -4,3 -136 +2,9 +143
VIHR 1,9 2,9 2,5 41 82 123 -0,2 +18 +2,5 +123
KOK 2,4 1,8 2,0 52 49 101 +0,9 +57 +2,0 +101
VAS 1,3 1,7 1,5 28 48 76 +0,8 +47 +1,5 +76
KESK 0,7 0,8 0,8 15 22 37 -0,3 -5 +0,8 +37
KD 0,6 0,5 0,6 13 15 28 +0,2 +13 +0,6 +28
PIR 0,6 0,6 0,6 12 16 28 +0,6 +28 +0,6 +28
PS 0,5 0,6 0,5 10 16 26 +0,1 +9 +0,5 +26
ITSP 0,1 0,2 0,1 2 5 7 -0,7 -24 +0,1 +7
SKP 0,0 0,2 0,1 1 6 7 -0,1 -1 +0,1 +7
M11 0,1 0,1 0,1 3 2 5 +0,1 +5 +0,1 +5
KÖY 0,0 0,1 0,0 0 2 2 -0,1 -2 0,0 +2
SVR 0,0 0,1 0,0 0 2 2 0,0 +2 0,0 +2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä