Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Mäntsälä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 15 273
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 207
Äänestysprosentti 34,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 935
Äänestysprosentti 2009 35,1% Hylätyt äänet 30
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 25,5 1 330 +1,7 +155 +9,1 -271
KOK 25,4 1 322 -1,6 -10 +0,8 -1 074
PS 16,0 834 +4,7 +275 -8,4 -1 543
SDP 12,1 629 -5,5 -240 -7,3 -1 264
VIHR 6,6 346 -3,3 -146 +1,2 -183
VAS 6,1 320 +2,5 +138 +1,4 -135
KD 5,4 281 +1,4 +83 +2,4 -10
RKP 1,2 60 +0,4 +21 +0,5 -8
PIR 0,4 21 +0,4 +21 +0,1 -11
ITSP 0,4 20 +0,1 +6 +0,1 -5
M11 0,3 16 +0,3 +16 0,0 -12
SKP 0,2 13 -0,1 -4 0,0 -5
KÖY 0,2 10 -0,1 -2 0,0 -9
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 0
E252 0,0 2 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Mäntsälä - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 15 273
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 207
Äänestysprosentti 34,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 935
Äänestysprosentti 2009 35,1% Hylätyt äänet 30
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 25,6 25,5 25,5 462 868 1 330 +1,7 +155 +9,1 -271
KOK 25,3 25,4 25,4 457 865 1 322 -1,6 -10 +0,8 -1 074
PS 14,6 16,8 16,0 263 571 834 +4,7 +275 -8,4 -1 543
SDP 13,2 11,5 12,1 238 391 629 -5,5 -240 -7,3 -1 264
VIHR 5,3 7,4 6,6 95 251 346 -3,3 -146 +1,2 -183
VAS 6,8 5,8 6,1 122 198 320 +2,5 +138 +1,4 -135
KD 6,6 4,8 5,4 119 162 281 +1,4 +83 +2,4 -10
RKP 1,2 1,1 1,2 21 39 60 +0,4 +21 +0,5 -8
PIR 0,4 0,4 0,4 7 14 21 +0,4 +21 +0,1 -11
ITSP 0,4 0,4 0,4 7 13 20 +0,1 +6 +0,1 -5
M11 0,3 0,3 0,3 6 10 16 +0,3 +16 0,0 -12
SKP 0,1 0,3 0,2 2 11 13 -0,1 -4 0,0 -5
KÖY 0,2 0,2 0,2 3 7 10 -0,1 -2 0,0 -9
SVR 0,1 0,0 0,1 2 1 3 +0,1 +3 +0,1 0
E252 0,0 0,1 0,0 0 2 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä