Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Mänttä-Vilppula - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 9 360
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 806
Äänestysprosentti 31,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 374
Äänestysprosentti 2009 35,5% Hylätyt äänet 19
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 20,6 578 -4,7 -277 -9,9 -1 333
KESK 20,2 567 -10,6 -474 -5,6 -1 050
KOK 19,7 554 +2,9 -14 +10,7 -12
PS 15,1 424 +6,4 +131 -6,7 -940
VAS 9,6 270 +4,8 +106 +4,6 -46
KD 7,0 196 +2,7 +53 +3,4 -32
VIHR 5,3 148 -1,9 -95 +2,6 -22
RKP 0,5 14 +0,4 +9 +0,5 +14
PIR 0,4 11 +0,4 +11 +0,2 -2
SKP 0,4 10 -0,3 -11 0,0 -13
ITSP 0,3 9 +0,1 +2 +0,3 +7
M11 0,3 9 +0,3 +9 +0,2 +5
KÖY 0,3 8 +0,1 +2 +0,3 +8
SVR 0,2 7 +0,2 +7 -0,2 -17
E252 0,0 1 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Mänttä-Vilppula - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 9 360
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 806
Äänestysprosentti 31,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 374
Äänestysprosentti 2009 35,5% Hylätyt äänet 19
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 22,5 19,2 20,6 271 307 578 -4,7 -277 -9,9 -1 333
KESK 19,3 20,9 20,2 233 334 567 -10,6 -474 -5,6 -1 050
KOK 22,3 17,8 19,7 269 285 554 +2,9 -14 +10,7 -12
PS 13,1 16,6 15,1 158 266 424 +6,4 +131 -6,7 -940
VAS 8,7 10,3 9,6 105 165 270 +4,8 +106 +4,6 -46
KD 7,1 6,9 7,0 86 110 196 +2,7 +53 +3,4 -32
VIHR 4,1 6,1 5,3 50 98 148 -1,9 -95 +2,6 -22
RKP 0,7 0,3 0,5 9 5 14 +0,4 +9 +0,5 +14
PIR 0,4 0,4 0,4 5 6 11 +0,4 +11 +0,2 -2
SKP 0,6 0,2 0,4 7 3 10 -0,3 -11 0,0 -13
ITSP 0,3 0,3 0,3 4 5 9 +0,1 +2 +0,3 +7
M11 0,2 0,4 0,3 2 7 9 +0,3 +9 +0,2 +5
KÖY 0,6 0,1 0,3 7 1 8 +0,1 +2 +0,3 +8
SVR 0,1 0,4 0,2 1 6 7 +0,2 +7 -0,2 -17
E252 0,0 0,1 0,0 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä