Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Marttila - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 658
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 689
Äänestysprosentti 42,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 695
Äänestysprosentti 2009 42,5% Hylätyt äänet 5
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,6 321 +9,2 +61 +14,9 -53
KOK 19,9 137 -0,5 -5 -1,0 -110
PS 16,5 114 -6,6 -47 -13,8 -244
SDP 6,0 41 -2,5 -18 -1,5 -48
VAS 3,8 26 +0,9 +6 -0,3 -22
KD 3,3 23 0,0 0 +1,8 +5
VIHR 1,5 10 -1,3 -9 -0,7 -16
RKP 1,2 8 +0,9 +6 +0,4 -1
KÖY 0,4 3 0,0 0 +0,4 +3
ITSP 0,3 2 +0,1 +1 +0,3 +2
PIR 0,3 2 +0,3 +2 +0,2 +1
M11 0,3 2 +0,3 +2 +0,1 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,3 -4
SKP 0,0 0 -0,1 -1 -0,3 -4
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Marttila - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 658
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 689
Äänestysprosentti 42,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 695
Äänestysprosentti 2009 42,5% Hylätyt äänet 5
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,2 50,9 46,6 144 177 321 +9,2 +61 +14,9 -53
KOK 20,8 19,0 19,9 71 66 137 -0,5 -5 -1,0 -110
PS 17,6 15,5 16,5 60 54 114 -6,6 -47 -13,8 -244
SDP 6,7 5,2 6,0 23 18 41 -2,5 -18 -1,5 -48
VAS 4,4 3,2 3,8 15 11 26 +0,9 +6 -0,3 -22
KD 4,1 2,6 3,3 14 9 23 0,0 0 +1,8 +5
VIHR 2,1 0,9 1,5 7 3 10 -1,3 -9 -0,7 -16
RKP 0,6 1,7 1,2 2 6 8 +0,9 +6 +0,4 -1
KÖY 0,6 0,3 0,4 2 1 3 0,0 0 +0,4 +3
ITSP 0,3 0,3 0,3 1 1 2 +0,1 +1 +0,3 +2
PIR 0,0 0,6 0,3 0 2 2 +0,3 +2 +0,2 +1
M11 0,6 0,0 0,3 2 0 2 +0,3 +2 +0,1 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,3 -4
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -1 -0,3 -4
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä