Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Masku - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 170
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 737
Äänestysprosentti 38,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 689
Äänestysprosentti 2009 39,5% Hylätyt äänet 17
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,1 769 -2,8 -62 +3,1 -509
KESK 20,7 566 +0,2 +16 +7,2 -123
PS 16,7 457 +6,5 +184 -6,9 -749
SDP 13,8 377 -2,3 -56 -5,8 -622
VAS 8,1 222 +0,1 +7 +0,8 -150
VIHR 5,3 145 -2,4 -63 0,0 -125
KD 4,0 110 +0,3 +10 +2,0 +7
RKP 1,5 41 +0,8 +21 0,0 -38
M11 0,6 16 +0,6 +16 +0,1 -12
PIR 0,4 12 +0,4 +12 -0,3 -26
ITSP 0,4 11 +0,2 +6 +0,3 +6
SKP 0,2 6 0,0 +1 +0,1 -1
KÖY 0,1 4 -0,1 -2 +0,1 +4
SVR 0,0 1 0,0 +1 -0,4 -19
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Masku - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 170
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 737
Äänestysprosentti 38,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 689
Äänestysprosentti 2009 39,5% Hylätyt äänet 17
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,9 29,6 28,1 214 555 769 -2,8 -62 +3,1 -509
KESK 21,9 20,1 20,7 188 378 566 +0,2 +16 +7,2 -123
PS 18,5 15,9 16,7 159 298 457 +6,5 +184 -6,9 -749
SDP 15,5 13,0 13,8 133 244 377 -2,3 -56 -5,8 -622
VAS 7,8 8,3 8,1 67 155 222 +0,1 +7 +0,8 -150
VIHR 3,7 6,0 5,3 32 113 145 -2,4 -63 0,0 -125
KD 4,8 3,7 4,0 41 69 110 +0,3 +10 +2,0 +7
RKP 1,5 1,5 1,5 13 28 41 +0,8 +21 0,0 -38
M11 0,1 0,8 0,6 1 15 16 +0,6 +16 +0,1 -12
PIR 0,2 0,5 0,4 2 10 12 +0,4 +12 -0,3 -26
ITSP 0,6 0,3 0,4 5 6 11 +0,2 +6 +0,3 +6
SKP 0,3 0,2 0,2 3 3 6 0,0 +1 +0,1 -1
KÖY 0,1 0,2 0,1 1 3 4 -0,1 -2 +0,1 +4
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 -0,4 -19
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä