Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Merijärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 945
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 351
Äänestysprosentti 42,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 349
Äänestysprosentti 2009 41,4% Hylätyt äänet 1
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 81,5 286 +5,3 +20 +5,2 -217
PS 9,7 34 +4,0 +14 -1,7 -41
KOK 2,6 9 -2,0 -7 +1,5 +2
VAS 2,0 7 -2,6 -9 -1,5 -16
VIHR 1,4 5 -0,6 -2 -0,6 -8
SDP 1,1 4 -3,2 -11 -1,0 -10
KD 0,6 2 0,0 0 -2,6 -19
ITSP 0,6 2 +0,3 +1 +0,3 0
PIR 0,6 2 +0,6 +2 +0,6 +2
RKP 0,0 0 -0,3 -1 0,0 0
KÖY 0,0 0 -0,9 -3 0,0 0
M11 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,2 -1
SKP 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Merijärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 945
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 351
Äänestysprosentti 42,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 349
Äänestysprosentti 2009 41,4% Hylätyt äänet 1
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 82,0 81,1 81,5 123 163 286 +5,3 +20 +5,2 -217
PS 7,3 11,4 9,7 11 23 34 +4,0 +14 -1,7 -41
KOK 2,0 3,0 2,6 3 6 9 -2,0 -7 +1,5 +2
VAS 4,0 0,5 2,0 6 1 7 -2,6 -9 -1,5 -16
VIHR 2,0 1,0 1,4 3 2 5 -0,6 -2 -0,6 -8
SDP 1,3 1,0 1,1 2 2 4 -3,2 -11 -1,0 -10
KD 0,7 0,5 0,6 1 1 2 0,0 0 -2,6 -19
ITSP 0,7 0,5 0,6 1 1 2 +0,3 +1 +0,3 0
PIR 0,0 1,0 0,6 0 2 2 +0,6 +2 +0,6 +2
RKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,3 -1 0,0 0
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,9 -3 0,0 0
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,2 -1
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä