Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Mikkeli - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 45 269
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 16 489
Äänestysprosentti 37,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 15 771
Äänestysprosentti 2009 36,4% Hylätyt äänet 140
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,9 5 757 +10,5 +1 911 +15,0 +528
KOK 20,5 3 376 -6,6 -889 +1,4 -1 622
PS 12,6 2 077 +2,2 +440 -9,4 -3 686
SDP 12,3 2 025 -6,9 -993 -11,4 -4 181
VIHR 7,5 1 231 -2,4 -326 -0,9 -974
KD 6,3 1 031 +0,6 +143 +2,0 -102
VAS 3,9 640 +2,1 +365 +2,3 +208
PIR 0,7 108 +0,7 +108 +0,2 -11
RKP 0,5 90 +0,3 +44 +0,5 +90
SKP 0,2 39 -0,1 -14 +0,1 +11
KÖY 0,2 33 0,0 -5 +0,2 +33
M11 0,2 32 +0,2 +32 0,0 -27
ITSP 0,2 28 0,0 +3 +0,1 -6
SVR 0,1 16 +0,1 +16 +0,1 +7
E252 0,0 6 - - - -

Etelä-Savon vaalipiiri - Mikkeli - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 45 269
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 16 489
Äänestysprosentti 37,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 15 771
Äänestysprosentti 2009 36,4% Hylätyt äänet 140
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,0 34,8 34,9 2 831 2 926 5 757 +10,5 +1 911 +15,0 +528
KOK 21,4 19,5 20,5 1 733 1 643 3 376 -6,6 -889 +1,4 -1 622
PS 11,6 13,5 12,6 938 1 139 2 077 +2,2 +440 -9,4 -3 686
SDP 13,3 11,3 12,3 1 078 947 2 025 -6,9 -993 -11,4 -4 181
VIHR 6,7 8,2 7,5 540 691 1 231 -2,4 -326 -0,9 -974
KD 6,8 5,7 6,3 549 482 1 031 +0,6 +143 +2,0 -102
VAS 3,4 4,4 3,9 271 369 640 +2,1 +365 +2,3 +208
PIR 0,5 0,8 0,7 40 68 108 +0,7 +108 +0,2 -11
RKP 0,4 0,7 0,5 34 56 90 +0,3 +44 +0,5 +90
SKP 0,2 0,3 0,2 15 24 39 -0,1 -14 +0,1 +11
KÖY 0,2 0,2 0,2 16 17 33 0,0 -5 +0,2 +33
M11 0,2 0,2 0,2 19 13 32 +0,2 +32 0,0 -27
ITSP 0,1 0,2 0,2 12 16 28 0,0 +3 +0,1 -6
SVR 0,1 0,1 0,1 5 11 16 +0,1 +16 +0,1 +7
E252 0,0 0,0 0,0 2 4 6 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä