Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Muhos - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 621
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 306
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 149
Äänestysprosentti 2009 34,9% Hylätyt äänet 14
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,0 945 -0,6 +51 +7,5 -442
PS 25,8 596 +5,4 +157 -1,6 -538
VAS 14,3 330 +6,2 +155 -2,1 -350
KOK 8,2 190 -2,1 -33 -0,2 -157
SDP 5,0 115 -6,8 -138 -3,5 -238
VIHR 2,3 54 -2,0 -39 -0,9 -80
KD 2,3 53 +0,5 +15 +0,6 -16
PIR 0,3 6 +0,3 +6 +0,2 +1
SKP 0,3 6 +0,1 +2 +0,2 +1
RKP 0,2 4 +0,1 +3 +0,2 +2
ITSP 0,1 3 0,0 +1 0,0 0
M11 0,1 2 +0,1 +2 0,0 -4
KÖY 0,0 1 -0,2 -5 0,0 -1
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Muhos - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 621
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 306
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 149
Äänestysprosentti 2009 34,9% Hylätyt äänet 14
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,2 43,9 41,0 369 576 945 -0,6 +51 +7,5 -442
PS 27,1 24,9 25,8 269 327 596 +5,4 +157 -1,6 -538
VAS 16,9 12,3 14,3 168 162 330 +6,2 +155 -2,1 -350
KOK 8,4 8,1 8,2 83 107 190 -2,1 -33 -0,2 -157
SDP 5,6 4,5 5,0 56 59 115 -6,8 -138 -3,5 -238
VIHR 1,9 2,7 2,3 19 35 54 -2,0 -39 -0,9 -80
KD 1,9 2,6 2,3 19 34 53 +0,5 +15 +0,6 -16
PIR 0,1 0,4 0,3 1 5 6 +0,3 +6 +0,2 +1
SKP 0,4 0,2 0,3 4 2 6 +0,1 +2 +0,2 +1
RKP 0,3 0,1 0,2 3 1 4 +0,1 +3 +0,2 +2
ITSP 0,0 0,2 0,1 0 3 3 0,0 +1 0,0 0
M11 0,2 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +2 0,0 -4
KÖY 0,0 0,1 0,0 0 1 1 -0,2 -5 0,0 -1
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä