Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Muonio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 100
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 668
Äänestysprosentti 36,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 751
Äänestysprosentti 2009 40,4% Hylätyt äänet 5
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,7 325 +28,0 +170 +21,2 +4
KOK 14,1 94 -34,7 -272 -9,1 -177
VAS 8,7 58 +2,2 +9 -1,1 -57
KD 7,8 52 +5,9 +38 +5,4 +24
PS 7,5 50 -0,5 -10 -8,9 -141
SDP 6,3 42 -2,1 -21 -9,6 -144
VIHR 4,5 30 +1,2 +5 +1,5 -5
RKP 0,9 6 +0,6 +4 -0,6 -12
KÖY 0,4 3 +0,3 +2 +0,4 +3
PIR 0,4 3 +0,4 +3 +0,4 +3
ITSP 0,3 2 +0,3 +2 +0,3 +2
SKP 0,3 2 +0,2 +1 +0,2 +1
M11 0,1 1 +0,1 +1 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Muonio - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 100
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 668
Äänestysprosentti 36,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 751
Äänestysprosentti 2009 40,4% Hylätyt äänet 5
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,2 44,6 48,7 209 116 325 +28,0 +170 +21,2 +4
KOK 12,0 17,3 14,1 49 45 94 -34,7 -272 -9,1 -177
VAS 9,6 7,3 8,7 39 19 58 +2,2 +9 -1,1 -57
KD 8,1 7,3 7,8 33 19 52 +5,9 +38 +5,4 +24
PS 7,4 7,7 7,5 30 20 50 -0,5 -10 -8,9 -141
SDP 6,1 6,5 6,3 25 17 42 -2,1 -21 -9,6 -144
VIHR 3,9 5,4 4,5 16 14 30 +1,2 +5 +1,5 -5
RKP 1,2 0,4 0,9 5 1 6 +0,6 +4 -0,6 -12
KÖY 0,2 0,8 0,4 1 2 3 +0,3 +2 +0,4 +3
PIR 0,0 1,2 0,4 0 3 3 +0,4 +3 +0,4 +3
ITSP 0,0 0,8 0,3 0 2 2 +0,3 +2 +0,3 +2
SKP 0,0 0,8 0,3 0 2 2 +0,2 +1 +0,2 +1
M11 0,2 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä