Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Mustasaari - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 15 816
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 877
Äänestysprosentti 54,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 484
Äänestysprosentti 2009 47,1% Hylätyt äänet 52
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 72,6 5 715 -2,0 +884 +5,1 -1 862
SDP 6,5 514 +1,5 +188 -3,6 -616
KOK 5,5 434 +0,1 +82 -0,3 -217
PS 4,5 358 +1,1 +136 -2,2 -394
KD 3,6 281 +0,6 +86 +0,2 -103
KESK 3,2 252 -0,5 +10 +1,5 +57
VAS 2,0 159 +0,3 +47 -1,1 -194
VIHR 1,3 99 -0,8 -36 +0,3 -8
PIR 0,4 30 +0,4 +30 +0,2 +3
ITSP 0,2 15 +0,1 +10 +0,1 +9
M11 0,1 10 +0,1 +10 +0,1 +8
SKP 0,1 5 0,0 -1 +0,1 0
SVR 0,0 3 0,0 +3 0,0 +3
KÖY 0,0 2 0,0 -1 0,0 +2
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Mustasaari - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 15 816
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 877
Äänestysprosentti 54,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 484
Äänestysprosentti 2009 47,1% Hylätyt äänet 52
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 63,7 74,3 72,6 831 4 884 5 715 -2,0 +884 +5,1 -1 862
SDP 7,1 6,4 6,5 92 422 514 +1,5 +188 -3,6 -616
KOK 8,4 4,9 5,5 109 325 434 +0,1 +82 -0,3 -217
PS 7,0 4,1 4,5 91 267 358 +1,1 +136 -2,2 -394
KD 3,9 3,5 3,6 51 230 281 +0,6 +86 +0,2 -103
KESK 4,9 2,9 3,2 64 188 252 -0,5 +10 +1,5 +57
VAS 2,2 2,0 2,0 29 130 159 +0,3 +47 -1,1 -194
VIHR 1,8 1,1 1,3 24 75 99 -0,8 -36 +0,3 -8
PIR 0,3 0,4 0,4 4 26 30 +0,4 +30 +0,2 +3
ITSP 0,6 0,1 0,2 8 7 15 +0,1 +10 +0,1 +9
M11 0,0 0,2 0,1 0 10 10 +0,1 +10 +0,1 +8
SKP 0,0 0,1 0,1 0 5 5 0,0 -1 +0,1 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 3 3 0,0 +3 0,0 +3
KÖY 0,1 0,0 0,0 1 1 2 0,0 -1 0,0 +2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä