Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Muurame - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 164
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 826
Äänestysprosentti 40,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 491
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 20
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 24,2 685 +2,9 +153 +3,5 -331
KOK 20,3 573 +0,2 +74 +2,8 -286
PS 17,9 506 +8,3 +266 -0,6 -400
SDP 13,7 386 -10,1 -205 -6,9 -624
VAS 7,8 220 +1,4 +60 -0,5 -185
KD 7,5 213 +1,6 +66 -0,9 -199
VIHR 6,5 183 -3,6 -68 +1,8 -47
RKP 0,7 20 +0,1 +5 +0,7 +20
PIR 0,4 11 +0,4 +11 0,0 -11
SKP 0,4 11 -0,5 -12 -0,2 -18
ITSP 0,3 9 0,0 +1 +0,3 +8
M11 0,2 5 +0,2 +5 +0,1 +2
KÖY 0,1 3 0,0 +1 +0,1 +3
E252 0,0 1 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Keski-Suomen vaalipiiri - Muurame - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 164
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 826
Äänestysprosentti 40,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 491
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 20
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 26,4 22,9 24,2 286 399 685 +2,9 +153 +3,5 -331
KOK 16,6 22,6 20,3 180 393 573 +0,2 +74 +2,8 -286
PS 22,1 15,3 17,9 240 266 506 +8,3 +266 -0,6 -400
SDP 12,8 14,2 13,7 139 247 386 -10,1 -205 -6,9 -624
VAS 7,7 7,9 7,8 83 137 220 +1,4 +60 -0,5 -185
KD 8,9 6,7 7,5 96 117 213 +1,6 +66 -0,9 -199
VIHR 4,1 8,0 6,5 44 139 183 -3,6 -68 +1,8 -47
RKP 0,6 0,8 0,7 6 14 20 +0,1 +5 +0,7 +20
PIR 0,1 0,6 0,4 1 10 11 +0,4 +11 0,0 -11
SKP 0,4 0,4 0,4 4 7 11 -0,5 -12 -0,2 -18
ITSP 0,2 0,4 0,3 2 7 9 0,0 +1 +0,3 +8
M11 0,1 0,2 0,2 1 4 5 +0,2 +5 +0,1 +2
KÖY 0,2 0,1 0,1 2 1 3 0,0 +1 +0,1 +3
E252 0,0 0,1 0,0 0 1 1 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä