Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Mynämäki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 383
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 242
Äänestysprosentti 35,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 420
Äänestysprosentti 2009 39,0% Hylätyt äänet 10
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 32,9 737 -6,3 -212 +10,7 -231
KOK 18,6 417 +1,6 +5 +2,4 -290
PS 15,5 347 +5,0 +93 -7,9 -672
SDP 11,4 256 +0,7 -4 -6,1 -506
VAS 9,6 216 -2,0 -65 -1,9 -286
VIHR 4,7 106 -0,4 -19 +1,2 -46
KD 4,2 94 +1,1 +18 +0,8 -53
RKP 1,5 33 +0,9 +19 +0,9 +7
SKP 0,4 9 0,0 -1 +0,3 +3
ITSP 0,4 8 +0,1 +1 +0,2 +1
PIR 0,4 8 +0,4 +8 0,0 -10
KÖY 0,2 5 +0,1 +2 +0,2 +5
M11 0,2 5 +0,2 +5 -0,1 -9
SVR 0,0 1 0,0 +1 -0,4 -15
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Mynämäki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 383
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 242
Äänestysprosentti 35,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 420
Äänestysprosentti 2009 39,0% Hylätyt äänet 10
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 32,1 33,4 32,9 298 439 737 -6,3 -212 +10,7 -231
KOK 18,6 18,6 18,6 173 244 417 +1,6 +5 +2,4 -290
PS 15,9 15,1 15,5 148 199 347 +5,0 +93 -7,9 -672
SDP 12,4 10,7 11,4 115 141 256 +0,7 -4 -6,1 -506
VAS 11,1 8,6 9,6 103 113 216 -2,0 -65 -1,9 -286
VIHR 3,6 5,6 4,7 33 73 106 -0,4 -19 +1,2 -46
KD 3,4 4,7 4,2 32 62 94 +1,1 +18 +0,8 -53
RKP 1,6 1,4 1,5 15 18 33 +0,9 +19 +0,9 +7
SKP 0,4 0,4 0,4 4 5 9 0,0 -1 +0,3 +3
ITSP 0,1 0,5 0,4 1 7 8 +0,1 +1 +0,2 +1
PIR 0,3 0,4 0,4 3 5 8 +0,4 +8 0,0 -10
KÖY 0,2 0,2 0,2 2 3 5 +0,1 +2 +0,2 +5
M11 0,1 0,3 0,2 1 4 5 +0,2 +5 -0,1 -9
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 -0,4 -15
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä