Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Myrskylä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 645
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 636
Äänestysprosentti 40,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 621
Äänestysprosentti 2009 39,7% Hylätyt äänet 4
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,8 196 +0,5 +8 +8,8 -35
KOK 20,6 131 +0,3 +5 +4,9 -34
PS 14,8 94 +1,4 +11 -12,3 -190
RKP 12,3 78 +2,0 +14 +2,3 -27
SDP 8,5 54 -4,9 -29 -4,1 -78
KD 5,0 32 +0,4 +3 +1,3 -7
VIHR 3,9 25 -1,2 -7 -0,7 -23
VAS 2,2 14 +0,4 +3 -0,6 -15
SKP 0,8 5 +0,6 +4 +0,6 +3
ITSP 0,3 2 +0,3 +2 +0,2 +1
M11 0,3 2 +0,3 +2 +0,1 0
SVR 0,3 2 +0,3 +2 +0,2 +1
PIR 0,2 1 +0,2 +1 -0,2 -3
KÖY 0,0 0 0,0 0 -0,5 -5
E252 0,0 0 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Myrskylä - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 645
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 636
Äänestysprosentti 40,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 621
Äänestysprosentti 2009 39,7% Hylätyt äänet 4
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,7 32,1 30,8 70 126 196 +0,5 +8 +8,8 -35
KOK 22,5 19,4 20,6 55 76 131 +0,3 +5 +4,9 -34
PS 14,3 15,1 14,8 35 59 94 +1,4 +11 -12,3 -190
RKP 13,9 11,2 12,3 34 44 78 +2,0 +14 +2,3 -27
SDP 9,0 8,2 8,5 22 32 54 -4,9 -29 -4,1 -78
KD 5,3 4,8 5,0 13 19 32 +0,4 +3 +1,3 -7
VIHR 3,3 4,3 3,9 8 17 25 -1,2 -7 -0,7 -23
VAS 1,6 2,6 2,2 4 10 14 +0,4 +3 -0,6 -15
SKP 0,4 1,0 0,8 1 4 5 +0,6 +4 +0,6 +3
ITSP 0,8 0,0 0,3 2 0 2 +0,3 +2 +0,2 +1
M11 0,0 0,5 0,3 0 2 2 +0,3 +2 +0,1 0
SVR 0,0 0,5 0,3 0 2 2 +0,3 +2 +0,2 +1
PIR 0,0 0,3 0,2 0 1 1 +0,2 +1 -0,2 -3
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,5 -5
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä