Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Naantali - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 15 412
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 694
Äänestysprosentti 44,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 245
Äänestysprosentti 2009 43,8% Hylätyt äänet 40
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 35,4 2 373 -3,8 -78 +2,1 -1 281
SDP 14,9 998 -2,2 -72 -5,8 -1 270
KESK 14,2 948 +2,7 +230 +5,8 +30
PS 12,4 833 +3,4 +269 -5,6 -1 144
VAS 8,4 563 +2,7 +204 +1,7 -174
VIHR 6,6 441 -2,7 -140 +0,7 -209
KD 4,6 305 +0,3 +38 +1,5 -32
RKP 2,2 146 +0,8 +58 -0,1 -106
SKP 0,3 21 0,0 +2 +0,1 -2
PIR 0,3 20 +0,3 +20 -0,2 -31
ITSP 0,2 16 0,0 +3 +0,1 +10
KÖY 0,2 14 -0,1 -4 +0,2 +14
M11 0,2 11 +0,2 +11 -0,1 -22
SVR 0,1 4 +0,1 +4 -0,3 -44
E252 0,0 1 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Naantali - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 15 412
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 694
Äänestysprosentti 44,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 245
Äänestysprosentti 2009 43,8% Hylätyt äänet 40
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 36,5 34,6 35,4 1 123 1 250 2 373 -3,8 -78 +2,1 -1 281
SDP 16,1 13,9 14,9 495 503 998 -2,2 -72 -5,8 -1 270
KESK 14,0 14,3 14,2 431 517 948 +2,7 +230 +5,8 +30
PS 13,1 11,9 12,4 403 430 833 +3,4 +269 -5,6 -1 144
VAS 7,6 9,1 8,4 235 328 563 +2,7 +204 +1,7 -174
VIHR 5,2 7,7 6,6 161 280 441 -2,7 -140 +0,7 -209
KD 4,7 4,4 4,6 146 159 305 +0,3 +38 +1,5 -32
RKP 1,7 2,6 2,2 51 95 146 +0,8 +58 -0,1 -106
SKP 0,4 0,3 0,3 11 10 21 0,0 +2 +0,1 -2
PIR 0,2 0,4 0,3 7 13 20 +0,3 +20 -0,2 -31
ITSP 0,3 0,2 0,2 8 8 16 0,0 +3 +0,1 +10
KÖY 0,2 0,2 0,2 7 7 14 -0,1 -4 +0,2 +14
M11 0,1 0,2 0,2 2 9 11 +0,2 +11 -0,1 -22
SVR 0,0 0,1 0,1 0 4 4 +0,1 +4 -0,3 -44
E252 0,0 0,0 0,0 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä