Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Nakkila - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 595
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 646
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 711
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 15
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 23,3 383 -3,7 -78 +4,8 -218
KOK 20,2 332 -0,1 -15 +4,3 -187
PS 17,3 284 +4,5 +65 -1,8 -338
SDP 15,0 247 -5,4 -103 -2,7 -328
VAS 13,2 218 +4,7 +72 -8,9 -500
KD 5,8 96 +2,0 +31 +2,6 -7
VIHR 3,1 51 -1,6 -29 -0,1 -54
RKP 0,9 14 +0,3 +4 +0,9 +14
ITSP 0,4 6 +0,2 +3 +0,2 +1
PIR 0,4 6 +0,4 +6 +0,4 +6
KÖY 0,2 3 +0,1 +2 +0,2 +3
SKP 0,2 3 -0,2 -4 +0,1 +1
M11 0,1 2 +0,1 +2 0,0 -1
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Nakkila - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 595
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 646
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 711
Äänestysprosentti 2009 38,1% Hylätyt äänet 15
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 24,9 22,0 23,3 178 205 383 -3,7 -78 +4,8 -218
KOK 21,4 19,2 20,2 153 179 332 -0,1 -15 +4,3 -187
PS 15,0 19,0 17,3 107 177 284 +4,5 +65 -1,8 -338
SDP 16,8 13,6 15,0 120 127 247 -5,4 -103 -2,7 -328
VAS 11,6 14,5 13,2 83 135 218 +4,7 +72 -8,9 -500
KD 6,0 5,7 5,8 43 53 96 +2,0 +31 +2,6 -7
VIHR 2,2 3,8 3,1 16 35 51 -1,6 -29 -0,1 -54
RKP 0,8 0,9 0,9 6 8 14 +0,3 +4 +0,9 +14
ITSP 0,4 0,3 0,4 3 3 6 +0,2 +3 +0,2 +1
PIR 0,1 0,5 0,4 1 5 6 +0,4 +6 +0,4 +6
KÖY 0,4 0,0 0,2 3 0 3 +0,1 +2 +0,2 +3
SKP 0,1 0,2 0,2 1 2 3 -0,2 -4 +0,1 +1
M11 0,0 0,2 0,1 0 2 2 +0,1 +2 0,0 -1
SVR 0,1 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä